Определение №213/17.05.2021 по дело №104/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 213

  София, 17.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 104 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 2316 / 01.07.2019 год. на Е. А. К. и С. Б. К. , и двамата от [населено място] чрез адв. И. С. И.- САК срещу въззивно Решение № 1705 от 11.04.2019 година, постановено по В. гр.д. № 83/2019 год.. на – ОС Благоевград , постановено в производство по чл. 124, ал.1 ГПК.

  С посоченото решение , окръжният съд , в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е потвърдил Решение № 4927 от 14.09.2018 год. по гр.д. № 533/2016 год. на РС-Разлог, с което е отхвърлен заявения от Е. А. К. и С. Б. К. срещу Х. И. Ц. и Д. Й. Ц. положителен установителен иск за собственост на основание чл. 124, ал.1 ГПК на ПИ с идентификатор *** по КК и КР на [населено място] , с площ от 551 кв.м., и предходен пл. №*, от кв.18 , парцел 5 , придобит на основание договор за покупко-продажба по НА № 137/1993 год. Решението е постановено при участие на третите-лица помагачи Л. В. и И. В..

  За да постанови решението си , решаващият –въззивен съд приема от фактическа страна , че по силата на договор за покупко-продажба по НА № 137/1993 година лицата Е. А. К. и С. Б. К. са придобили , в режим на съпружеска имуществена общност, собствеността на следния недвижим имот : ПИ с идентификатор *** по КК и КР на [населено място] с площ от 551 кв.м. заедно с построените с предходен пл. № * , от кв. 18, парцел 5.

  За публични задължения на ЕТ “ВЕСНА 1- Славчо Коцаков“, представляван от С. Б. К. , установени с Данъчно-облагателен акт № Р 0242/22.06.1999 год. на Началника на данъчна служба Разлог е образувано изпълнително дело за събиране на публични вземания № 648/2003 година по описа на Агенцията за държавни вземания , понастоящем НАП, с присъединен взискател Митница Благоевград.

  С влязло в сила , като необжалвано, Постановление за възлагане на недвижим имот от 15.12.2005 год. на публичния съдебен изпълнител, процесният недвижим имот е възложен на Л. Н. В. - участващ в настоящото производството като трето лице помагач, който с договор за покупко-продажба от 29. 05.2014 година се е разпоредил с имота в полза на Х. И. Ц. и Д. Й. Ц.- ответници по иска.

  От правна страна –при тези безспорно установени факти , и двата долни съда приемат , че заявеният положителен установителен иск за собственост на Е. и С. К. е неоснователен , тъй като по силата на влязлото в сила Постановление за възлагане на недвижим имот на основание по реда на ДПК (отм.) собствеността на процесния недвижим имот е транслирана в полза на купувача от публичната продан , респ. от неговите частни правоприемници- ответниците по иска за собственост.

  С касационната жалба се поддържат доводи , че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано, основания за отмяна по см. на чл. 281 т.4 ГПК.Конкретно наведените доводи се свързват с липсата на произнасяне от въззивния съд на релевиранито още с исковата молба , при условията на евентуалност , основания за притежание собствеността на процесния недвижим имот- придобивна давност.

  Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа на основание чл. 280, ал.1 т.1 ГПК и чл. 280, ал.2 предл. 3-то ГПК .

  В срока по чл. 287 ГПК няма постъпили писмени отговори от ответниците по касация Х. и Д. Ц., нито от третите –лица помагачи- Л. и И. В..

  Върховният касационен съд- състав на второ отделение нa гражданската колегия като прецени доводите на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари