Определение №212/18.05.2021 по дело №1609/2021

Спорът е разрешен с Решение №60138/08.11.2021 по дело №1609/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При какви обстоятелства физическо лице, което не е било ползвател, нито собственик на имот, подлежащ на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, може да стане собственик на поземлен имот, попадащ в територия на ПНИ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 1609 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№3410/22.02.2021г. (с дата на пощенското клеймо 18.02.2021г.), подадена от Община Варна, чрез процесуалния представител главен юрисконсулт С. С. Ц., срещу решение №49, постановено на 08.01.2021г. от Варненския окръжен съд, ГО, II въззивен състав по в.гр.д.№2915/2020г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е прието за установено на основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на Д. Й. Й., „е Община Варна не е собственик на ПИ с идентификатор ..........., находящ се в [населено място], СО „З.“, с площ от1100 кв.м., с номер по предходен план ............

Мотиви

В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1 ГПК.

Според касатора в обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл по материално-правни въпроси, които са обусловили правните му изводи относно основателността на иска:

1.Длъжен ли е въззивният съд като инстанция по същество да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство;

2.За земите, в това число тези, находящи се в територия по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ и върху които държавата запазва правото си на собственост съгласно чл.24, ал.1 ЗСПЗЗ, произтича ли същото по силата на самия закон или правото на собственост на държавата се поражда от момента на произнасяне с решение на ОСЗ по чл.45, ал.1 вр. с чл.18ж, ал.1 ППЗСПЗЗ и чл.27, ал.1 ППЗСПЗЗ;

3.Допустимо ли е придобиването по давност на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ – при призната с П. собственост „СТОП.ОБЩ“ и след влизане в сила на ПНИ;

4.При какви обстоятелства физическо лице, което не е било ползвател, нито пък собственик на имот преди възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ, може да стане собственик на поземлен имот, попадащ в територия по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ.

Поддържа, че по така поставения въпрос с определение №429/07.08.2019г. на I г.о. на ВКС по гр.д.№1012/2019г. е било допуснато касационно обжалване на въззивно решение №1986/22.11.2018г., постановено по в.гр.д.№2097/2018г. по описа на Варненски ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60138/08.11.2021 по дело №1609/2021
    При какви обстоятелства физическо лице, което не е било ползвател, нито собственик на имот, подлежащ на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, може да стане собственик на поземлен имот, попадащ в територия на ПНИ доколкото е свързан с правния интерес на ищеца по предявения отрицателен установителен иск, доказването на който е…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари