Разпореждане №211/13.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2 / 2

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 211

  София, 13.12.2021 година

  ЛАДА ПАУНОВА – председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд на Република България, като извърших предварителна проверка за допустимост на постъпилото в съда с вх. № 608727/13.12.2021 г. на ВКС в.н.о.х.д. № 11/2021 г. по описа на Окръжен съд – Габрово и приложените към него книжа,

  УСТАНОВИХ:

  По в.н.о.х.д. № 11/2021 г. по описа на Окръжен съд – Габрово е постановена нова присъда, попадаща в кръга на подлежащите на касационен контрол актове, съгласно чл. 346 НПК. Срещу тази присъда е подаден касационен протест в срока по чл. 319, ал. 1 НПК от процесуално легитимирана страна, съгласно чл. 253, т. 1 НПК. Протестът е подписан съгласно чл. 351, ал. 3 НПК, но не отговаря на изискванията за съдържание по чл. 351, ал. 1 НПК поради което в този си вид не може да послужи като основание за образуване на касационно производство. Така формулираният протест е бланкетен, не са посочени данните, които подкрепят въведеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК. Такъв протест не е годен да постави началото на касационно производство и да предизвика касационна проверка на атакувания съдебен акт. За да бъде възложена касационна проверка, в протеста трябва с достатъчна яснота да се съдържат конкретните съображения на прокурора, обосноваващи заявените касационни основания.

  На следващо място, след преглед на съобщенията за размяна на книжата, се установи, че препис от протеста, не е връчен на защитника, който съгласно разпоредбата на чл. 253, т. 2, пред. 2-ро НПК е самостоятелна страна в съдебното производство. Концепцията за справедлив процес, чийто аспект е правото на състезателно производство, предполага правото на страните в производството да знаят и коментират всички подадени жалби, допълнения към тях и възражения, с оглед повлияване решението на съда.

  Съдията – докладчик не е извършил дължимата проверка за редовност на протеста и неправилно го е администрирал до ВКС. Същият е следвало да констатира изложените по-горе обстоятелства, да укаже на прокурора да изправи нередовностите в 7-дневен срок, и да му разясни, че ако не изпълни процесуалните изисквания, свързани със съдържанието на касационния протест, същият подлежи на връщане по реда на чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 НПК. В случай, че страната допълни иницииращия касационна проверка документ в посочения в съобщението срок, въззивният съд следва да осъществи размяна на новопостъпилите книжа, след което да администрира делото до ВКС. Предвид изложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 11/2021 г. по описа на Окръжен съд – Габрово.

  Делото, ведно с приложените към него книжа да се върне на Окръжен съд – Габрово за изпълнение на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари