Определение №210/21.04.2021 по дело №1700/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При какви предпоставки се присъжда обезщетение за неимуществени вреди от причинена чрез деликт смърт на други лица, извън кръга на най-близките на починалия по смисъла на Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г.?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1700 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на Х. Д. Ш. от [населено място] и на „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД със седалище в [населено място] срещу въззивно решение № 14 от 13.02.2020 г., постановено по в. гр. д. № 578/2019 г. на Апелативен съд - Варна.

С касационната жалба на Х. Д. Ш. е обжалвана частта от въззивното решение, с която след частично потвърждаване и частична отмяна на решение № 601 от 28.06.2019 г. по т. д. № 1794/2018 г. на Окръжен съд - Варна, постановено при участие на Т. Г. Д. като подпомагаща страна на страната на ответника „ЗАД Армеец“ АД, е отхвърлен предявеният от касаторката против „ЗАД Армеец“ АД иск с правно основание чл.226, ал.1 КЗ (отм.) за разликата над сумата 40 000 лв. до сумата 80 000 лв., претендирана като обезщетение за неимуществени вреди от причинената при ПТП на 29.08.2015 г. смърт на Б. Д. Ш. /сестра на Х. Ш./. В жалбата се прави искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК и за уважаване на иска с произтичащите от това последици. Навеждат се оплаквания, че въззивният съд не е обсъдил всички установени по делото факти, релевантни за справедливия размер на дължимото обезщетение, намалил е присъденото от първата инстанция обезщетение, без да изложи мотиви относно причините за неговото редуциране, и като краен резултат е определил обезщетение, което не отговаря на изискването за справедливост по смисъла на чл.52 ЗЗД.

С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което приложното поле на касационното обжалване е обосновано с основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Според касаторката - ищец, въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната съдебна практика в ППВС № 4/1968 г. и с практиката на ВКС в постановени по реда на чл.290 ГПК решения по значимите за изхода на делото въпроси „Относно задължението на съда на основание чл.236, ал.2 ГПК да обсъди всички оплаквания, доводи и възражения на страните по предмета на спора и да се произнесе по тях; Относно приложението на чл.52 ЗЗД и задължението на съда при определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди да обсъди всички факти и обстоятелства, формиращи критерия за справедливост“, както и по свързания с правилното приложение на чл.52 ЗЗД въпрос „Представлява ли предпоставка за занижаване на обезщетението обстоятелството, че увреденият и загиналият негов близък са имали двама родители и пълноценна родителска грижа като деца, а впоследствие към датата на настъпване на деликта са имали собствени семейства“.

Касационната жалба на „ЗАД Армеец“ АД е насочена срещу частта от въззивното решение, с която е потвърдено решението по т. д. № 578/2019 г. на Окръжен съд - Варна в частта за осъждане на дружеството да заплати на Х. Д. Ш. обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата 40 000 лв., ведно със законната лихва от 29.08.2015 г. до окончателното плащане. С жалбата са въведени доводи по чл.281, т.3 ГПК за неправилност на въззивното решение в обжалваната част и е заявено искане за неговата отмяна, за отхвърляне

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари