Определение №209/13.05.2021 по дело №888/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 209

  София, 13.05.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 888 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Л. Г. Б. и Ц. Н. М., чрез пълномощника им адвокат М. Д., против решение № 260264 от 21.10.2010 г., постановено по гр.д. № 1046 по описа за 2020 г. на Окръжен съд-Пловдив, Х.-ти състав, с което е потвърдено решение № 39 от 17.02.2020 г. по гр.д.№ 1317/2018 г. на Районен съд-Карлово, III-ти състав за признаване за установено, на основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, по иска предявен от Г. С. Г. против П. Ц. К., Ц. Н. М., Ц. Б. С., Л. Г. Б. и Х. С. Н., като наследници го закон на С. Ц. М., починал на 21.05.1977 г., че към 1956 г. А. С. Ц., починал на 9.03.1999 г. е бил собственик по силата на договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт от 20.12.1952 г. № 56, том I, дело № 495/1952 г. на Каловски околийски съд, на нива в землището на [населено място] в местността „П.“ с площ от 4.4 дка, при съседи: Х. Ц. М., Г. М. Г., Т. Т. Р. и път, който имот по сега действащата карта на възстановената собственост представлява временно неизползваема нива с площ от 4.372 дка, осма категория, местност „П.“, имот № * с посочени съседи.

  Г. С. Г. е подала, чрез пълномощника си адвокат Е. П., писмен отговор по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, с който оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендира възстановяване на направените разноски.

  За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, касационният съд съобрази следното:

  Въззивният съд е приел за установено, че не е спорно, а и от представеното удостоверение за наследници е видно, че С. Ц. М., починал през 1977 г., е общ наследодател на страните по делото. С нотариален акт № 99 от 1952 г. С. Ц. М. е признат за собственик на нива от 4.4 дка в землището на [населено място], местността „П.“, който имот е продал на сина си А. С. Ц. с нотариален акт № 56/1952 г. С решение № 48 от 19.07.2007 г. по гр.д. № 183/2007 г. на РС-Карлово е уважен иск по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ за признаване правото на възстановяване на собствеността на наследници на А. С. Ц. на нивата, описана в нотариален акт № 56/1952 г. Въз основа на съдебното решение е издадено решение № 02156/12.11.2007 г. на ОСЗ-К. за възстановяване на собствеността на А. С. Ц. на нива от 4.4 дка в землището на [населено място], местност „П.“. Имот № * е бил възстановен с решение № 02271/12.06.1997 г. на ПК-Карлово на наследниците на С. Ц. М.. Заключението на съдебно-техническата експертиза е, че имот № * е бил внесен в ТКЗС, при проучване на съседите имотът отговаря на нивата, внесена в ТКЗС, но не се установява да е била внесена от А. С. Ц.. При извършения от първоинстанционния съд оглед на имота, свидетелите К. и Г. сочат границите на нивата /слог и дървета, които е имало по онова време/, която С. Ц. дал на сина си Т. /А./.

  Въззивният съд е направил извод, че на наследниците на общия наследодател С. М. Ц. и на наследниците на сина му А. С. Ц. е възстановен един и същ имот, като този имот, макар и придобит от С. М. по силата на договора за покупко-продажба е преминал в патримониума на А. Ц.. Извода за идентичност на имота е основан на показанията на свидетелите, както и заключението на вещото лице и представения нотариален акт, по който съвпадат съседите, а и нивата е била с прави граници и само

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари