Определение №208/26.03.2021 по дело №1083/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 208

  гр. София, 26.03.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. №1083 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Радар“ ООД, [населено място], срещу решение №1167/18.12.2019г. по в.т.д.№408/2019г. на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, в частта, с която е потвърдено решение №4758/22.11.2018г. по гр.д.№17225/2017г. на Варненски районен съд, 41 състав, в частта, с която е отхвърлен предявеният от касатора срещу „Би Хепи” ЕООД, гр.Варна, осъдителен иск за сумата 21562 лева, представляваща обезщетение за ползване на лятна градина към ресторант „HAPPY”, находящ се в [населено място],[жк], [улица], за периода от 01.11.2012г. до 19.10.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба - 20.10.2017г., до окончателното й плащане.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно поради съществено нарушение на процесуалните правила. Касационният жалбоподател счита за неправилен извода на въззивния съд, че теренът, върху който е изградена процесната лятна тераса, не е собственост на ищеца и същият не е упражнявал държането или ползването на тази площ до момента на нейното ползване от ответника. Поддържа, че по делото има безспорни доказателства – нотариални актове за собствеността върху лятната градина, която се явява съсобственост на всички наемодатели на ответното дружество, като всички съсобственици черпят правата си от един и същи правопораждащ факт и титул за собственост.

  В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК касационният жалбоподател се позовава на основанията за допустимост на касационно обжалване, установени в чл.280, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК. Поставя като обуславящи изхода на спора въпросите: 1/ Следва ли ищецът да представя някакво материално или правно основание, за да обоснове претендираното от него право на обезщетение за неоснователно обогатяване в резултат от увеличената търговска площ от ответника извън отдадените му от него наемни обекти?; 2/ Следва ли въпросът за собствеността на обекта, за чието ползване се претендира обезщетение за неоснователно обогатяване, да се определя въз основа на договорености между страните относно ползването? Първият въпрос обосновава в хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, като твърди противоречие с решение №24 от 01.06.2016г. по гр.д.№2968/2015г. на ВКС, ГК, ІV г.о., решение №88 от 28.08.2017г. по т.д.№834/2016г. на ВКС, ТК, ІІ т.о., определение №232 от 07.03.2016г. по гр.д.№454/2016г. на ВКС, ГК, ІV г.о. Поддържа, че вторият въпрос е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.

  Ответникът по касационната жалба „Би Хепи” ЕООД, [населено място], поддържа, че не са налице посочените в жалбата основания за допускане на касационно обжалване на постановеното от Варненски окръжен съд решение, както и че решението е законосъобразно и правилно. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари