Определение №207/18.03.2021 по дело №3575/2020

Спорът е разрешен с Решение №60172/22.06.2021 по дело №3575/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия, след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

2. Когато е повдигнат спор пред граждански съд във връзка с обществени отношения по доставка и потребление на ел. енергия, по отношение на които липсва относима материалноправна норма в специална нормативна уредба, следва ли съдът да приложи чл. 46, ал. 2 от ЗНА и да установи съществуващи разпоредби, които се отнасят до подобни случаи?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3575 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД срещу решение № 260239 от 30.07.2020 г. по в. гр. дело № 1243/2020 г. на Варненския окръжен съд, Гражданско отделение, втори състав, с което е потвърдено решение № 1706 от 25.03.2020 г. по гр. дело № 14168/2019 г. на Варненския районен съд за признаване за установено на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, че Ш. К. А. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД сумата 6 741,65 лв., представляваща стойността на електрическа енергия, начислена за периода 06.09.2017 г. – 05.09.2018 г. за обект, находящ се в [населено място], абонатен № 0201703293, за която сума е издадена фактура № 0284396503/26.08.2019 г.

Касационни въпроси

Касаторът се позовава на касационните отменителни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК – неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност и т. 1 на чл. 280, ал. 1 от ГПК по следните правни въпроси:

1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия, след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл. 48, 49, 50, 51 от ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

2. Когато е повдигнат спор пред граждански съд във връзка с обществени отношения по доставка и потребление на ел. енергия, по отношение на които липсва относима материалноправна норма в специална нормативна уредба, следва ли съдът да приложи чл. 46, ал. 2 от ЗНА и да установи съществуващи разпоредби, които се отнасят до подобни случаи?“.

Касаторът твърди, че въззивният съд се е произнесъл по поставените обуславящи изхода на конкретното дело правни въпроси в противоречие с решение № 124/18.06.2019 г. по гр. д. № 2991/2018 г. на IІI ГО и решение № 150/26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г. на IІІ ГО на ВКС. В условията на евентуалност, поддържа наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК за допускане на обжалваното решение до касационен контрол по поставения втори въпрос поради значението му за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Счита, че обжалваното решение е очевидно неправилно по смисъла на чл. 280, ал. 2, предложение 3 от ГПК, тъй като съдът не е издирил приложимия закон при решаване на спора и изложените от него разсъждения не почиват на формалната логика.

Ответницата по касационната жалба Ш. К. А. поддържа, че не са налице основания за допускане на решението до касационно обжалване, като оспорва жалбата и по същество.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари