Определение №207/22.03.2021 по дело №285/2021

  Спорът е разрешен с Решение №60182/22.10.2021 по дело №285/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

  Анотация

  Въпрос

  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът сключен в резервната валута на страната /евро/ и в коя валута се дължи връщането на кредита?

  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:
  МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове:
  ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 285 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.288 ГПК.

  История на спора

  Образувано по касационна жалба на „Юробанк България“ АД чрез адвокат З. Г.-Л. от АК-С. срещу решение от 24.08.2020 г. по т.д.№ 153/2020 г. на Апелативен съд Пловдив, с което се потвърждава решение № 708/23.12.2019 г. по т.д.№ 538/2018 г. на Окръжен съд Пловдив и са отхвърлени предявените искове от „Юробанк България“ АД против Г. Т. П., на основание чл.79 ЗЗД във вр. с чл.430 ТЗ, за сумата 86 312,09 швейцарски франка – част от получена и непогасена главница по договор за кредит за покупка на недвижим имот от 10.01.2008 г. и допълнителни споразумения към него, както и сумата 1850,18 лева, представляваща разноски за нотариални такси, направени от банката във връзка с договора, ведно със законните лихви върху сумите от подаване на исковата молба - 09.07.2018 г., до изплащане на сумите.

  Мотиви

  В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно, необосновано и недопустимо, като се поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и 3 по следните въпроси: 1.„В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът сключен в резервната валута на страната /евро/ и в коя валута се дължи връщането на кредита?“; 2.„Влияе ли се задължението на кредитополучателя да връща кредита във валутата, в която кредитът е уговорен, от обстоятелството, че заетата сума не е била достъпна за кредитополучателите във валутата на кредита, а в друга валута?“; 3.„В хипотеза на обявена нищожност на валутна клауза в договор за банков кредит, следва ли съдът служебно да присъди левовата равностойност на паричното задължение в случаите, при които е недопустимо уговаряне в чуждестранна валута?“; ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  • Решение ои чл. 290 ГПК
   Решение №168/29.01.2021 по дело №2184/2019
   В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /щвейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
  • Решение ои чл. 290 ГПК
   Решение №136/20.01.2021 по дело №1467/2019
   В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната (евро), а не в чуждестранната валута (щвейцарски франкове), уговорена в кредитния договор, и кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата…

  Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
   Решение №60182/22.10.2021 по дело №285/2021
   В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /швейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари