Определение №207/12.05.2021 по дело №1149/2021

Спорът е разрешен с Решение №60135/22.10.2021 по дело №1149/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка вероятната недопустимост на решението поради липса на интерес от предявения отрицателен установителен иск за собственост.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1149 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 260727/2.02.2021 г., подадена от П. В. Д. и М. И. Д., чрез адвокат Р. С., срещу решение № 260112 от 18.12.2020 г. по гр. д. № 777/2020 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е потвърдено решение № 601 от 8.07.2020 г. по гр. д. № 4125/2017 г. на Районен съд – Добрич, изменено с определение по чл. 248 ГПК № 1914/5.08.2020 г., за признаване за установено в отношенията между ищците С. С. С. и В. К. С. и ответниците П. В. Д. и М. И. Д., че ответниците не са собственици на недвижим имот, представляващ 194 кв. м идеални части от ПИ с кадастрален идентификатор ***, целият с площ от 384 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 м, находящ се в [населено място],[жк], [улица]-22Б.

Мотиви

Въззивният съд е посочил, че по делото е предявен отрицателен установителен иск за собственост. В обстоятелствената част на исковата молба С. С. С. и В. К. С. са изложили твърдения, че поземлен имот с идентификатор ***, с площ от 384 кв. м, е обект на съвместно притежание на ищците в обем от 194 кв. м в идеални части, на неучастващо по делото лице - Г. Д. К., в обем от 109 кв. м в идеални части, и на ответниците П. В. Д. и М. И. Д. - 81 кв. м в идеални части. Правата си върху имота ищците основават на договори за продажба, сключени с ответниците: първоначално 80 кв. м в идеални части от парцел *, пл. № * в кв. 13, по плана на [населено място], на [улица], целият с площ от 384 кв. м, ведно с първи етаж от двуетажно, двуфамилно жилище, построено в същия парцел, състоящо се от две стаи, дневна-кухня, коридор и сервизни помещения, със застроена площ от 79.10 кв. м, при граници: отгоре - Г. Д., отдолу - избени помещения, четири избени помещения със застроена площ от 35.70 кв. м, а впоследствие и 114 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор ***, целият ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари