Определение №207/12.05.2021 по дело №1149/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 207

  гр. София, 12.05.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1149 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 260727/2.02.2021 г., подадена от П. В. Д. и М. И. Д., чрез адвокат Р. С., срещу решение № 260112 от 18.12.2020 г. по гр. д. № 777/2020 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е потвърдено решение № 601 от 8.07.2020 г. по гр. д. № 4125/2017 г. на Районен съд – Добрич, изменено с определение по чл. 248 ГПК № 1914/5.08.2020 г., за признаване за установено в отношенията между ищците С. С. С. и В. К. С. и ответниците П. В. Д. и М. И. Д., че ответниците не са собственици на недвижим имот, представляващ 194 кв. м идеални части от ПИ с кадастрален идентификатор ***, целият с площ от 384 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 м, находящ се в [населено място],[жк], [улица]-22Б.

  Въззивният съд е посочил, че по делото е предявен отрицателен установителен иск за собственост. В обстоятелствената част на исковата молба С. С. С. и В. К. С. са изложили твърдения, че поземлен имот с идентификатор ***, с площ от 384 кв. м, е обект на съвместно притежание на ищците в обем от 194 кв. м в идеални части, на неучастващо по делото лице - Г. Д. К., в обем от 109 кв. м в идеални части, и на ответниците П. В. Д. и М. И. Д. - 81 кв. м в идеални части. Правата си върху имота ищците основават на договори за продажба, сключени с ответниците: първоначално 80 кв. м в идеални части от парцел *, пл. № * в кв. 13, по плана на [населено място], на [улица], целият с площ от 384 кв. м, ведно с първи етаж от двуетажно, двуфамилно жилище, построено в същия парцел, състоящо се от две стаи, дневна-кухня, коридор и сервизни помещения, със застроена площ от 79.10 кв. м, при граници: отгоре - Г. Д., отдолу - избени помещения, четири избени помещения със застроена площ от 35.70 кв. м, а впоследствие и 114 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор ***, целият с площ от 384 кв. м, с начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 м, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана”, с номер на предходния план: 6780, кв. 13, парцел *, находящ се в [населено място],[жк], [улица]-22Б, съответно с нотариален акт № 57, том V, дело № 2244 от 1996 г. и нотариален акт № 79, том XVI, дело № 3004/2017 г., вх. peг. № 7719/10.08.2017 г. на Службата по вписванията при PC - Добрич. В резултат на посочените договори ищците придобили 194 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор ***, целият с площ от 384 кв. м. След закупуването на имота ищците се настанили в него, като заживели в жилището и оградили идеалните части от имота в размер на 80 кв. м, които се намират в югоизточната част от постройката в имота. С. ползвали посочените идеални части от закупуването им и към настоящия момент. Ответниците подали декларация в Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Добрич, че притежават 195 кв. м от посочения недвижим имот, в който случай площта на целия имот следвало да надхвърля посочената по скица в размер от 384 кв. м и да възлиза на 498 кв. м. Извършената от Община Добрич проверка по жалба на ищците потвърдила горното несъответствие. Освен това били налице данни, че ответниците предлагали за продажба правата си от имота, което би накърнило тези на ищците. Тъй като е налице спор за собствеността на имота относно размера на идеалните части само между ищците и ответниците, с исковата молба се иска да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари