*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какво е действието на отразяването в кадастралната карта на вида и предназначението на застроен обект, съдът обвързан ли е от него при извършване на делбата и може ли в делбеното производство при преценката за поделяемост по чл. 203 ЗУТ и обособяването на отделни обекти да се променя отразения в кадастралната карта вид на обекта по предназначение, като се съобразява и фактическото им обособяване и ползване?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 15 март две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело № 4310/2021 година

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от П. И. В. против решение № 260077 от 16.12.2020 г. по гр.д.№ 463/2018 г., с което е отменено решение № 197/05.07.2018 г. по гр.д. № 626/2012 г. на Троянския районен съд в частта, с която е извършена делбата чрез разпределение на допуснатите до делба сгради и вместо това допуснатите до делба сгради с идентификатори ......, .... и ....., изградени в поземлен имот с идентификатор с идентификатор № .....по КККР на [населено място] обл. Л., [улица], с площ 1188 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, са разпределени на основание чл. 353 ГПК между двамата съделители с равни права, както следва: В дял на М. И. П. са разпределени сграда с идентификатор ..... с предназначение „селскостопанска сграда“ със застроена площ 44 кв. м. и пазарна оценка 7 290.00 лв. и сграда с идентификатор ..... с предназначение „селскостопанска сграда“ със застроена площ 77 кв. м. и пазарна оценка 11 400.00 лв. или обща цена на дела 18690 лв. В дял на касатора П. И. В. е разпределена сграда с идентификатор ..... с предназначение „друг вид сграда за обитаване“ със застроена площ 57 кв.м. и пазарна оценка от 13 450.00 лв. М. П. е осъдена да плати на П. В. за уравнение на дела му, сумата 2620 лв. Със същото решение е обезсилено, като недопустимо решението на РС-Троян в частта, с която е отхвърлена като неоснователна - погасена по давност, заявената по реда на чл. 346 ГПК претенция от П. И. В. против М. И. П. за заплащане на направени от него подобрения в съсобствения имот в общ размер 13 843 лв. и е прекратено производството по делото в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г. 2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Административният акт за одобряване на кадастралния план, отразява ли се на правото на собственост на заснетите с този план имоти и има ли правно значение при предявения спор за собственост, по който всяка от страните твърди, че й е възстановено правото на собственост върху различен земеделски имот в старите му…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли делбените имоти да отговарят на изискванията за жилищни имоти и към момента на постановяването на решението по извършването на делбата, с оглед изискванията на чл. 203, ал. 1 ЗУТ и чл. 40 ЗУТ, въпреки наличието на решение по допускането на делбата, с което характера на имотите е определен…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно поделяемостта на допуснатите до делба обекти по см. на чл. 201 ЗУТ и понятието за „обект” по см. на § 5 т.39 от ДР на ЗУТ и изборът на законосъобразния способ за извършване на делбата съпоставен с изискванията на чл. 54, ал. 4 ЗКИР, касаещи индивидуализацията на обектите на…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимо ли е изготвяне на инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сградата след като с техническа експертиза е установено, че тя е реално поделяема поради съществуването на два самостоятелни жилищни обекта изпълнени на първи и втори етаж, а в приземния етаж – на самостоятелния обект гараж?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Допустимо ли е отсрочването със значение на първо заседание по смисъла на чл. 286 и 288, ал. 5 ГПК /отм./, следващото на проведеното редовно заседание след влизане в сила на решението по чл. 282, ал. 1 ГПК /отм./, ако на това редовно проведено заседание съдът е дал такава възможност…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари