Определение №205/12.05.2021 по дело №416/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 205

  гр. София, 12.05.2021год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 416 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  С решение № 512 от 20.12.2019 год. по гр. д. № 746/2019 год. Пазарджишкият окръжен съд, като въззивна инстанция, е потвърдил първоинстанционното решение № 833 от 14.06.2019 год. по гр. д. № 2396/2018 год. на Пазарджишкия районен съд, с което е отхвърлен предявения от Т. С. Т. и С. С. Ш. срещу И. А. З., Б. С. З. и П. С. К. иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено , че ищците са собственици всеки на по 2/8 ид. ч. от следните недвижими имоти: 1/поземлен имот № * с площ 610 кв. м., ведно с построените в него едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ 89 кв. м. и паянтова стопанска постройка на 24 кв. м. и 2/поземлен имот № *, *, незастроен с площ 608 кв. м., който участва в УПИ **, * в кв. 135 по плана на [населено място] с площ 328 кв. м. и в УПИ **, * в кв. 134 по плана, с площ 280 кв. м., при описаните съседи на тези части от имота, като е отхвърлено и искането за отмяна на констативен нотариален акт № 107/2013 год. до размера на претендираните идеални части. Отхвърлен е и иска по чл. 76 ЗН, предявен от Т. С. Т. и С. С. Ш. срещу И. А. З., П. С. К. и К. С. К. за обявяване на относителната недействителност спрямо тях на сделката по нот. акт № 8/2013 год. за дарение на претендираните идеални части от горните имоти.

  Въззивното решение се обжалва в срок от ищците С. С. Ш. и Т. С. Т., последният починал в хода на производството и заместен от наследниците му Г. Г. Т., С. Т. Т. и Ц. Т. Т., които поддържат касационната жалба. Изложени са съображения за неправилност на въззивното решение поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК с искане за отмяната му и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, с присъждане на направените разноски.

  В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите поддържат наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение. Считат, че произнасянето на въззивния съд по поставените правни въпроси относно това кой следва да установи промяната в намерението на владеещия съсобственик да свои чуждите идеални части и по какъв начин следва да се установи противопоставянето на владението им на останалите съсобственици е в противоречие с представеното решение № 381 от 25.10.2020 год. по гр. д. № 37/2010 год. ІІ г. о. ВКС. Поставен е и въпрос относно конкретните действия, чрез които владеещият съсобственик може да манифестира пред останалите съсобственици, че има намерение да свои имота, с изложени съображения против направения в решението извод за наличието на такива въз основа на свидетелските показания за обаждането им при посещение в имота и придружаването им от ответниците. Според касаторите това им поведение демонстрира добросъвестен начин да посещават имотите, които са били заключени от ответниците, а приетото от съда противоречи на общата логика на чл. 30, ал. 3 3С относно участието на всеки съсобственик в ползите и тежестите на общата вещ, вкл. и относно задължението да я пази.

  Формулираният въпрос относно задължението на въззивния съд да извърши преценка на показанията на свидетелите при наличие на противоречие в тях, за излагане на мотиви при кредитиране на едни от свидетелските показания и некредитиране на други, за приложението на чл. 172 ГПК, при отчитане на евентуална заинтересуваност е обоснован с изложени съображения за допуснати от съда процесуални нарушения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари