Определение №205/14.05.2021 по дело №1705/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 205

  София, 14.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 1705/2020 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от П. С. К. чрез процесуалния пълномощник адв. Д. Д. от АК К. срещу въззивното решение на Кърджалийския окръжен съд № 13 от 14.01.2020г. по гр.д.№ 253/2019г. с което е потвърдено решението на Районния съд К. № 376 от 26.07.2019г. по гр.д.№ 991/2018г. в частта, в която е отхвърлен иска с правно основание чл. 30 ЗН по отношение на дарението, направено с нот. акт № 58/1996г.

  В касационната жалба се поддържа, че решението е постановено в нарушение на процесуалните правила като в производството пред въззивния съд е участвала В. Х. К., която не е необходим другар и срещу която не е подадена въззивна жалба. На следващо място се поддържа, че съдът е приложил неправилно закона като не се е съобразил с разпоредбата на чл. 62 ЗН и е отхвърлил иска за намаляване на дарението в полза на К. Т. К., въпреки, че е съставен опис на наследството във връзка с приемането му от непълнолетната дъщеря на наследодателя В. Х. К..

  Ответницата А. Х. К. е подала писмен отговор, в който изразява становище, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, тъй като поставените правни въпроси са разрешени в съответствие с практиката на ВКС. Поддържа се също, че правните въпроси и доводите в жалбата не съответстват на данните по делото, защото участието във въззивното производството на В. Х. К. е не в качеството й на необходим другар на ответницата А. Х. К., а като наследник на К. Т. К., починала в хода на производството.

  Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл.284 ГПК и не е налице изключение по чл. 280 ал.3 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  С въззивното решение № 13 от 14.01.2020г. по гр.д.№ 253/2019г., в обжалваната пред ВКС част, Кърджалийският окръжен съд е потвърдил решението на Районния съд К. № 376 от 26.07.2019г. по гр.д.№ 991/2018г. с което е отхвърлен иска с правно основание чл. 30 ЗН, предявен от П. С. К. срещу А. Х. К., заместила като наследница по закон първоначалната ответница К. Т. К., иск по чл.30 от ЗН за възстановяване на запазената й част от наследството на Х. А. К. , починал на 26.02.2015г. чрез намаление на извършеното от него в полза на К. Т. К. с нот.акт № ...../1996г. дарение на недвижим имот, представляващ апартамент N ...., находящ се в К., бл.“ С. К.“ вх .... ет. .... със застроена площ 76.52 кв.м. и е присъдил разноски за въззивното производство.

  Въззивният съд е приел, че предявеният от П. С. К. иск с правно основание чл.30 ал.1 ЗН за намаляване на дарението направено в полза на К. Т. К. е неоснователен, тъй като не е изпълнено императивното условие на чл.30 ал.2 ЗН наследството да бъде прието под опис. Изводите на съда са, че спорът попада изцяло в приложното поле на т.4 и 5 от ТР 3/2013 г. на ВКС, ОСГК. Посочил е, че приемането на наследството по опис е материална предпоставка за уважаване на иска по чл.30 ал.1 ЗС, когато облагодетелстваното лице не е от кръга на наследниците, призовани да наследяват по закон, а в случая наследството на Х. К. не е било приетото под опис от съпругата му П. К..

  При тези мотиви на въззивния съд, правният въпрос дали когато наследник с право на запазена част, който упражнява правото си на възстановяването й по реда на чл. 30 ЗН срещу лице, което не е от кръга на призованите към наследяване наследници, може да се позове на разпоредбата на чл.62 ЗН, е обуславящ за делото, но не са налице поддържаните основания на чл. 280 ал.1 т.3 и чл.280 ал.2 ГПК, защото е разрешен в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари