*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 204

  София, 29. 11. 2021 година.

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение във Върховен касационен съд, като разгледах молбата /иск/ на Ц. Г. Р., постъпила с вх.№608290/29.11.2021 г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  В молбата се съдържат доводи за възобновяване на приключило наказателно дело с влязло в сила решение спрямо осъдения. Многократно с разпореждания на ВКС по молби с вх. № № 3915 от 14.10.2014 г.; 2179 от 03.11.2014 г.; 2150 от 29.10.2014 г.; 302 от 09.01.2015г.; 4555 от 26.04.2016г.; 6313 от 26.06.2018г. на молителя е отказвано образуване на производство по възобновяване, тъй като решенията на редовните съдебни инстанции (Окръжен съд – Монтана и Апелативен съд - София), с което те, в производство по реда на чл. 44 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/, са се произнесли по ЕЗА, издадена от прокурор при прокуратура – гр. Корнойбург, Република Австрия, не подлежат на контрол по реда на извънредния способ за проверка на влезли в сила съдебни актове. Съдебните актове на окръжния и апелативния съд се постановяват по специално предвиден в отделен закон ред – този на ЗЕЕЗА, а не по реда на НПК.

  Съгласно чл. 66 от специалния закон /ЗЕЕЗА/ разпоредбите на НПК се прилагат при липса на специални правила, то разпоредбата на чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК е неприложима по аналогия. Нейното прилагане съществено противоречи на същността на производството по изпълнение на ЕЗА – преценяване на основанията за предаване и самото му реализиране на лице, искано от молещата държава, за осъществяване на правосъдие спрямо него.

  Указвам на молителя, че няма да получава отговор от Наказателна колегия на ВКС на последващи молби/ жалби с идентично съдържание.

  Поради изложените съображения,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на производство пред Върховен касационен съд.

  Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на Ц. Г. Р. за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  /Лада Паунова/

  m.l.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари