Определение №204/12.05.2021 по дело №4070/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Друго

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204

гр. София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ отделение на Гражданска колегия, в закрито заседание на осми март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 4070 по описа за 2020 г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството e по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх.№ 261430 от 09.10.2020 г., подадена от Н. Т. Ж. и А. Т. Г. чрез адвокат П. Х. от АК – П. против въззивно решение № 260006 от 26.08.2020 г. по в.гр.д.№ 405/2020 г. на ОС - Пазарджик.

Ответниците по касация А. В. М. и И. В. М. са подали отговор на касационната жалба чрез адвокат Д. К. от АК – П.. Считат, че не са налице основания за допускане на обжалването. Претендират разноски.

Необжалвалият другар на касаторите И. Ю. Т. не е взел становище в настоящото производство.

По искането за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, намира следното:

С обжалваното решение (в резултат от потвърждаването на Решение № 377 от 13.11.2019 г. по гр.д.№ 1434/2018 г. по описа на РС- Велинград в обжалваната му част) е отхвърлен предявеният от И. Ю. Т., Н. Т. Ж. и А. Т. Г. против А. В. М. и И. В. М. иск с правно основание чл. 109 ЗС, с който се иска ответниците да преустановят ползването на сграда с идентификатор ****, находяща се в собствения на ищците имот с идентификатор ***, в квартал 502, с площ от 128 кв.м., при граници и съседи: имот ***; имот *** и имот ***, с адрес: [населено място], [улица], включително и като изнесат вещите си от нея.

В качеството им на ищци, всеки от касаторите е поддържал, че притежава по 1/3 ид.ч. от ПИ с ид.№ ***, който е реституиран с влязло в сила Решение на Кмета на Община Велинград от 1998 г. по ЗВСВНОИ, както и че е със статут на незастроен, защото в него се намират само метални павилиони, монтирани преди 1989 г., като преместваеми обекти. С Решение № 127 от 14.04.2015 г. по гр.д.№ 82/2015 г. по описа на РС - Велинград е отхвърлен предявеният от настоящите касатори и праводателката на И. Ю. Т. против А. В. М. и И. В. М., с трето лице помагач - Община Велинград, иск с правно основание чл. 108 ЗС за отстъпване на собствеността и владението върху две сгради (едната с площ от 86 кв.м., втората – 15 кв.м.) и терена, в който са построени - имот пл.№ *, за който е образуван парцел * в кв. 134 по плана на [населено място], с площ по нотариален акт 150 кв.м., а по скица – 128 кв.м. С Решение № 70 от 21.02.2017 г. по в.гр.д.№ 475/2016 г. по описа на ОС - Пазарджик решението на РС - Велинград е потвърдено, заедно с което е постановено, че се отменяват н.а.№ 5 от 01.03.2001 г. и н.а.№ 459 от 18.10.2002 г. С Определение № 512 от 11.12.2017 г. по гр.д.№ 1957/2017 г. на ВКС, ІІ г.о. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е отхвърлен иска по чл. 108 ЗС. След допускане на обжалването, с Решение № 49 от 18.05.2018 г. по гр.д.№ 1957/2017 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. въззивното решение е отменено само в частта, в която на основание чл. 537, ал. 2 ГПК са отменени двата нотариални акта, представени в производството, за да легитимират претенциите на ищците (н.а.№ 5, т. І, рег.№ 795, н.д.№ 47/2001 г. и н.а.№ 459, том ІІІ, рег.№ 3600, н.д.№ 453/2002 г. на Нотариус Г. Х., рег.№ * на Нотариалната камара). Последното произнасяне според настоящите касатори означава, че, независимо от отхвърлянето на иска по чл. 108 ЗС, нотариалните актове на праводателите им са годни да ги легитимират като собственици в друг съдебен процес за принадлежността на правото на собственост. След влизане на решението в сила поканили ответниците в двуседмичен срок да опразнят процесните

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари