Определение №204/12.05.2021 по дело №1101/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

8

определение по.гр.д.№ 1101 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204

София, 12.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1101 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на В. И. К. и В. Т. К. срещу въззивно решение № 260022 от 14.09.2020 г. по в.гр.д.№ 15456 от 2018 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, IV „в“ състав, с което е отменено решение от 31.08.2018 г. по гр.д.№ 52867 от 2016 г. на Софийския районен съд, 79 състав и вместо него е постановено ново решение за допускане на делба на придобити по време на брака имоти /2 офиса, 2 склада и 3 гаража, подробно описани в решението/ между бившите съпрузи В. И. К. и В. Т. К. при следните квоти: 16 % за В. К. и 84 % за В. К..

В. И. К. обжалва решението относно квотите, при които е допусната делбата, като поддържа, че те следва да са равни. Твърди, че решението на Софийския градски съд в обжалваната от нея част е неправилно, постановено в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения, както и необосновано- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл.280, ал.2, предл.3 ГПК /очевидна неправилност на решението/ и чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК /противоречие с решение № 218 от 01.02.2016 г. по гр.д.№ 1872 от 2016 г. на ВКС, ГК, I г.о. и въпрос от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото/ по следния правен въпрос: Доколко съдът може да ползва предположения и логически съждения при решаване на спора дали за делбените имоти е приложима презумпцията по чл.19, ал.1 СК /отм./ или същата е опровергана изцяло или отчасти, поради установяване на хипотезите на чл.21 СК /отм./, ако по делото липсват преки доказателства и са налице противоречиви свидетелски показания ?

В. Т. К. обжалва решението като поддържа, че искът за делба е следвало да бъде отхвърлен изцяло, поради липса на съсобственост с В. К.. Твърди, че решението на Софийския градски съд е постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл.280, ал.2, предл.3 ГПК /очевидна неправилност на решението/ и чл.280, ал.1, т.1 ГПК /противоречие с практиката на ВКС/ по следните въпроси:

1. Относно фактите и обстоятелствата, които страната, направила възражение за преобразуване на лично имущество, следва да доказва в процеса ? По този въпрос сочи противоречие на обжалваното решение с решение № 72 от 07.07.2017 г. по гр.д.№ 3056 от 2016 г. на ВКС, ГК, I г.о. и решение № 69 от 13.05.2019 г. по гр.д.№ 3436 от 2018 г. на ВКС, ГК, I г.о.

2. Относно целта на доказването при направено възражение за трансформация на лично имущество- оборване на презумпцията за съвместен принос или установяване на факти и обстоятелства, сочещи на личния характер на имуществото, послужило за придобиване на процесните имоти ? По този въпрос сочи противоречие на обжалваното решение с решение № 32 от 02.07.2020 г. по гр.д.№ 2562 от 2019 г. на ВКС, ГК, II г.о.

3. Относно правилното приложение на чл.154, ал.1 ГПК при разпределение на доказателствената тежест с оглед твърденията и възраженията на всяка от страните, очертаващи предмета на доказване ? По този въпрос сочи противоречие на обжалваното решение с решение № 47 от 21.07.2016 г. по т.д.№ 828 от 2015 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 48 от 19.06.2020 г. по т.д.№ 3081 от 2019 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 32 от 02.07.2020 г. по гр.д.№ 2562 от 2019 г. на ВКС, ГК, II г.о. и определение №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари