Определение №203/16.04.2021 по дело №1425/2020

Спорът е разрешен с Решение №60124/28.10.2021 по дело №1425/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да се произнесе по всички доводи и възражения на ответника.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на 24 март, две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Боян Балевски т.дело № 1425/2020 година

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от процесуалния пълномощник на М. М. Х. срещу решение № 97 от 14.04.2020 г. по в.т.д. № 56/2020 г. на Апелативен съд – Варна , в частта, с която след отмяна на решение№ 923/25.10.2019 г. по т.д. № 56/2020 г. на ОС-Варна в съответната част е постановено друго, с което е прогласен за нищожен договора за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ поземлен имот № 10135.2568.87, находящ се в КК „Св.св.Константин и Елена“ [населено място], обективиран в н.а. №78, т.III, рег.№3390, н.д.№392/14.06.2005 г.,сключен между „Де Же“ ЕООД -гр.София и „ДеЖе“ ЕООД-в несъстоятелност –гр. Варна, поради накърняване на добрите нрави и е прието за установено по отношение на касатора, че М. М. Х. не е собственик на ½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ поземлен имот № 10135.2568.87, находящ се в КК „Св.св.Константин и Елена“, [населено място], въз основа на влязло в сила решение №751/26.04.2018 г. на Окръжен съд Варна-ГО по гр.д. №1008/2016 г. по чл.19, ал.3 ЗЗД, както и в частта за присъдените разноски.

Касаторът се позовава на неправилно приложение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Касационни въпроси

Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезите на чл.280, ал.1, т.1 ГПК и т.3 и чл.280 ал.2 ГПК по въпросите и доводите, подробно изложени в изложението на основанията за допускане до касация, както на очевидна неправилност.

По реда на чл.287, ал.1 ГПК е постъпил отговор от страна на „Де Же“ ЕООД -гр.София, в който се излагат доводи за липса на основания за допускане до касация . Претендират се разноските пред настоящата инстанция в размер на договорени и платени възнаграждения за процесуално представителство.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните , приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, при спазване на преклузивния срок по чл.283 ГПК, насочена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията за редовност.

При постановяване на въззивното решение в обжалваната с КЖ част, второинстанцинният съд е приел следното:

Искът за нищожност на договора поради нарушаване на добрите нрави е основателен. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари