Определение №201/19.05.2021 по дело №848/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №201

  [населено място], 19.05.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осми май през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 848 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.122 ГПК.

  С Определение № 262164/13.04.2021г. по т.д. № 1432/2020г. на СГС е повдигнат спор за подсъдност между СГС и САС за определяне на компетентен съд, който да се произнесе по международната компетентност на българския съд да разгледа исковата молба на „Виасат Уърлд Лимитед“, Великобритания, с която се предявяват искове срещу „ТВ-Нет“ООД за заплащане на лицензионно възнаграждение и обезщетение за забавено плащане по договор № 119565/01.01.2011г. при отмяна на постановен първоинстанционен акт по този въпрос.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото, констатира следното:

  Производството по т.д. № 1432/2020г. на СГС е било образувано по повод исковата молба на „Виасат Уърлд Лимитед“, Великобритания, с която се предявяват искове срещу „ТВ-Нет“ООД за заплащане на лицензионно възнаграждение и обезщетение за забавено плащане по договор № 119565/01.01.2011г.

  С определение № 261894/08.12.2020г. по т.д. № 1432/2020г. на СГС е прогласено, че СГС не е международно компетентен да разгледа делото, образувано по искова молба на „Виасат Уърлд Лимитед“, Великобритания, с която се предявяват искове срещу „ТВ-Нет“ООД за заплащане на лицензионно възнаграждение и обезщетение за забавеното му плащане по договор № 119565/01.01.2011г. и е прекратено производството по т.д.№ 1432/2020г. по описа на Софийски градски съд.

  По частна жалба на ищеца е било образувано ч.гр.д. № 489/2021г. на САС, по което въззивният съд е отменил с определение № 893/30.03.2021г. обжалваното определение №261894/08.12.2020г. по т.д. № 1432/2020г. на Софийския градски съд без да пререши въпроса относно компетентността на българския съд да разгледа делото по съображения, че следва да се тълкуват същия договор и текст от него в английския му вариант, за извършване на което процесуално действие е върнал делото на първата инстанция.

  След връщане на делото с определение № 262164/13.04.2021г. по т.д. № 1432/2020г. на СГС съдията-докладчик е счел, че с оглед разпоредбата на чл.278, ал.2 ГПК следва да се повдигне препирня по въпроса кой е компетентният съд да извърши повторно тълкуване уговорките в договора между страните при положение, че първоинстанционният съд вече е изразил становище по съществото на тези въпроси и актът му е отменен от Софийския апелативен съд.

  Съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение прави следните изводи:

  Не е налице спор за подсъдност. Последният предполага противоречиво разрешение между два съда /след като вече единият е приел, че спорът не му е подсъден и е прекратил производството пред себе си и е изпратил спора за разглеждане пред другия съд/ на въпроса на кой от тях е подсъден спорът, с който е сезиран. В случая този въпрос би стоял, ако е налице противоречие между СГС и САС, кой е компетентният измежду тях да се произнесе като първоинстанционен съд по исковата молба на „Виасат Уърлд Лимитед“, Великобритания срещу „ТВ-Нет“ООД, каквото противоречие очевидно не съществува.

  Мотивировката на СГС в определението, с което сезира ВКС, по -скоро насочва към несъгласие с даденото разрешение по частната жалба и по-конкретно засяга правомощията на въззивния съд в производството по чл. 274, ал.2 ГПК. Принципно тези доводи намират опора в дадените с ТР №6/2017г. на ОСГТК на ВКС постановки, че ограниченията в обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл.269, ал.2 ГПК, не се прилагат в производството по частни жалби, тъй като обжалването с частна жалба по естеството си е пълно въззивно и по силата на чл. 278, ал. 2 ГПК инстанцията, осъществяваща контрол за законосъобразността на актовете, подлежащи на обжалване с частна жалба, разполага с правомощието самостоятелно да установява фактите, относими към приложимата процесуалноправна норма, да вземе собствено становище по предмета на производството и да се произнесе по неговото същество, без да е обвързана от изложените в частната жалба оплаквания. Както и че въззивният съд служебно проверява всички правно релевантни факти, сам преценява доказателствата, събрани от първата инстанция, тези представени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари