Определение №201/12.05.2021 по дело №373/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 201

  София, 12.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 23 март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 373/2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от С. С. С. против решение № 102 от 10.04.2020 г. по гр.д.№ 370/2019 г. на Окръжен съд-Смолян, с което е извършена съдебна делба.

  В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост. Конкретните оплаквания са свързани с това, че в срок преди първото съдебно заседание във втората фаза, касаторът заявил да му се възложи нива, съставляваща имот № ............, с което съдът не се съобразил, въпреки, че посочил като критерий това, че този имот бил до съседен имот, собственост на наследниците от това коляно. Направено е оплакване, че въззивният съд не обсъдил неговите доводи, но обсъдил и се съобразил с възраженията на съделителя К. Г.. Счита, че съдът не е изразил критерии, по които е извършил разпределението.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1, ГПК. Твърди нарушение на принципа на състезателност, което е в противоречие с определение № 1119/02.12.2011г. по гр..д.№ 1057/2011 г. на ВКС, ІІ гр.о., Р № 15/05.03.2015 г. по т.д.№ 151/2014 г.ІІ т.а., според които съдът може да съобразява само факти, които са установени чрез събрани по делото доказателства. Цитирани са и други решения в този смисъл. Втория въпрос е свързан с възлагателна претенция по делбено дело и задължението на съда да се произнесе по нея, като по този въпрос се твърди противоречие с Р № 547/05.03.1975 г. по гр.д.,№ 90/1975 г., І гр.о. Третия въпрос е: при възприет способ за извършване чрез разпределение на земеделските имоти следва ли съдът да се съобрази с предпочитанията на страните, обективирани в своевременно депозираните молби за възлагане. Последния въпрос е за задължението на съда да обсъди и изложи мотиви по всички доказателства и възражения на страните, с оглед нормата на чл. 235, ал.2 и чл. 12 ГПК и на доводите и възраженията във въззивната жалба.

  Ответниците не вземат становище.

  Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание за допускане до разглеждане на касационната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

  С влязло в сила решение е допусната делба на десет земеделски имота между наследниците на С. А. Т., починал 20.01.1959 г. Негови наследници са петте му деца М., М., А., В. и С.. Не се оспорва способът, по който е извършена делбата – чрез разпределение по чл. 353 ГПК по колена. Оформени са пет дяла с първи вариант от приетото СТЕ, така, че наследниците от всяко коляно да получат реален дял – чл. 69, ал.2 ЗН. Касаторът е поискал да му бъде възложен имота с най-голяма площ - нива от 5,995 дка. в м. „Д.“ № ............, който единствен формира дял І-ви, като е обосновал това искане с това, че той и наследниците на сина на общия наследодател С. – К. и Р. притежават съседен имот 005017. Съделителите от другите колена не са изразили становище по това искане, а не са заявили и становище за начин на разпределение.

  РС не се е съобразил с молбата на С. С.. Извършил е разпределението като не е изложил критерии. С решението:

  дял І-ви, включващ нива от 5,995 дка. в м. „Д.“ № ..........., е разпределен на В. Г. Г., М. Т. С., З. Т. Г.-П. и К. Т. Г. – наследници от коляното на дъщерята на общия наследодател М..

  дял ІІ-ти, включващ ливада от 5,206 дка в м. „Я.“, ПИ ................... е разпределен на В. Х. П., притежаваща 1/5 ид.ч. от делбената маса – от коляното на дъщерята на общия наследодател В..

  дял ІІІ, включващ два имота: ливада 4,511 в м.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари