Решение №20/10.03.2022 по дело №48/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да се произнесе по приетото за съвместно разглеждане възражение за прихващане, в случай че е налице висящо арбитражно производство, изходът по което е от значение за основателността на това възражение?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 16 февруари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №48/21 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ХИДРОСТРОЙ СОФИЯ“ЕООД, ЕИК[ЕИК] срещу решение №11748 от 03.08.2020 г. на Софийски апелативен съд, 13 с-в по в.т.д. №174  /  20 г., в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение №1559 от 02.09.2019 г. по т.д. № 233  /  18 г. на СГС, 6-12 с-в, допълнено с определение от 05.11.2019 г. постановено по същото дело, в частта, с която е отхвърлен искът на касатора срещу „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ЕООД-София ЕИК[ЕИК], за разликата над присъдения размер от 100 000 лева до пълнопредявения -550 765,93 лева.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост при определяне на датата, на която процесното вземане е станало изискуемо с оглед уважаването на възражението за погасителна давност от страна на ответника, както и непризнаването на доводите на ищеца за прекъсване на давностния срок, с оглед признаване на вземането от страна на ответника в подадената общо от страните ИМ до АС при БТПП по арб.дело №21  /  2018 г.

Ответникът по касационната жалба „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ЕООД -София в писмен отговор на същата изразява становище за нейната неоснователност. Подадена е КЖ и от негова страна срещу същото решение, в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение, в частта, с която искът е уважен до размера на сумата от 100 000 лева. Развити са оплаквания за незаконосъобразност-неправилно приложени правилата за тълкуване на договорите по чл.20 ЗЗД и необоснованост относно приетото от съда настъпване на изискуемостта на претендираното вземане за стойността на вложените материали. Позовава се на сключената, към основния договор, спогодба от 21.11.2013 г. с твърдения, че изискуемостта на процесното вземане за стойността на материалите настъпва след полагането им в обекта, т.е. след изпълнение на договорените с основния договор СМР.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , след преценка на данните ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение 1/2017 от 09.07.2019 по тълк. д. 1/2017
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 3/2016
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари