Разпореждане №199/11.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1 / 1

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 199

  София, 11.11.2021 година

  ГАЛИНА ТОНЕВА – председател на Второ наказателно отделение във Върховния касационен съд на Република България, като извърших предварителна проверка за допустимост на постъпилото в съда с вх. № 607727/11.11.2021 г. на ВКС в.н.о.х.д. № 230/2021 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив и приложените към него книжа,

  УСТАНОВИХ:

  По в.н.о.х.д. № 230/2021 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив е постановено решение, попадащо в кръга на подлежащите на касационен контрол актове, съгласно чл. 346 НПК. Срещу това решение са подадени две касационни жалби, като и двете са подадени в срока по чл. 319, ал. 1 НПК и от процесуално легитимирани страни, съгласно чл. 253 НПК. И двете жалби отговарят на изискването на чл. 351, ал. 3 НПК, като жалбата на частното обвинение отговаря и на изискванията за съдържание по чл. 351, ал. 1 НПК. От така подадените жалби са връчени преписи на всички страни и не е налице прескачащо обжалване.

  Жалбата на защитника – адв. Г., обаче, не може да послужи като основание за образуване на касационно производство, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК. Така формулирана жалбата е бланкетна, не са посочени данните, които подкрепят въведеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 НПК. Такава жалба не е годна да постави началото на касационно производство и да предизвика касационна проверка на атакувания съдебен акт. За да бъде възложена касационна проверка, в жалбата трябва с достатъчна яснота да се съдържат конкретните съображения на жалбоподателя, обосноваващи заявените касационни основания.

  Съдията – докладчик не е извършил дължимата проверка за редовност на жалбата и неправилно я е администрирал до ВКС. Същият е следвало да констатира изложените по-горе обстоятелства, да укаже на жалбоподателя да изправи нередовностите в 7-дневен срок от получаване препис от въззивното решение, и да му разясни, че ако не изпълни процесуалните изисквания, свързани със съдържанието на касационната жалба, същата подлежи на връщане по реда на чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 НПК. В случай, че страната допълни касационната жалба в посочения в съобщението срок, въззивният съд следва да осъществи размяна на новопостъпилите книжа, след което да администрира делото до ВКС. Предвид изложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 230/2021 г. по описа на Апелативен съд - Пловдив.

  Делото, ведно с подадените касационни жалби и книжата по размяната им между страните, да се върне на Апелативен съд - Пловдив за изпълнение на указанията от обстоятелствената част на настоящото разпореждане.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  дс


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари