Определение №198/11.05.2021 по дело №3542/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3542/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 36 от 21.02.2020 г. по в.гр.д. № 8/2020 г. на Окръжен съд Силистра е обезсилено решение № 41 от 30.09.2019 г. по гр.д. № 46/2018 г. на Районен съд- Тутракан, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба от С. С. И., С. С. С. /С. У./ и Л. С. А./ Л. Ъ./ чрез техния пълномощник адв. См. В.. В жалбата са изложени доводи за неправилност на постановения съдебен акт поради противорение с материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила.Жалбоподателите поддържат, че по делото са конституирани като страни всички съсобственици на недвижимия имот, предмет на иска за делба, поради което извъдът на въззивния съд, решението е недопустимо, е необоснован. Считат също, че имотът е достатъчно инвидиуализиран чрез представените решения на ПК за възстановяването му и скица, от които е видно, че границите, съседиите и квадратурата съвпадат.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по следните въпроси: 1/ Когато се извършва делба на наследствен имот и обикновена съсобственост, приобретателят на имота, за който ищците твърдят, че притежават право на собственост, следва ли да участва в делбата, или следва да участва неговият праводател. 2.Съществуващият в правния мир нотариален акт за собственост, за който няма постановен правен акт за неговата порочност, легитимира ли лицето, посочено в акта, за собственик. 3/ Какви са правата на приобретателя на имота в иска за делба-съделител или трето лице. Позовават се и на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК- очевидна неправилност.

Въззивното решение е обжалвано с касационна жалба и от ответника Б. С. Ф. чрез неговия пълномощник адв. Е. Б.. Жалоподателят счита решението за неправилно поради необоснавонст и нарушение на материалния закон. Поддържа, че първоинстанционният съд е изследвал историята на имота и е достигнал да извод за липса на идентичност межу възстановения на наследниците на И. Б. земеделски имот с този, предмет на иска за делба. На следващо място сочи, че ищците не оспорват изцяло вещнопръхвърлителното действие на сделката, от която той черпи права, поради което въззивният съд е дал неправилни указания за конституиране като страни по делото на останалите наследници и на прехвърлителя Ф. И..

За да обоснове допускане на въззивното решение до касационно обжалване жалбоподателят се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1,т.1 ГПК поради противоречие с ТР № 11/2012 г. на ОСГК на ВКС.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение № ЦС 362 от 13.09.1993 г. на ПК- гр. Тутракан е възстановено правото на собственост на наслениците на И. С. Б. на нива с площ 15.899 дка в м. „Д.“ , съставляваща имот Ѝ№ ... по по плана за земеразделяне.

И. С. Б. /Б./ е починал през 1937 г. По делото е представено удостоверение на наследници на същия, видно от което той е оставил за наследници по закон съпруга Ф. И. С., поч. през 1955 г., дъщеря Е. И. Ю., дъщеря Х. И. А., дъщеря Н. И. Р. и син М. И. С..

Н. И. Р. е починала през 2008 г. Тя е оставила

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари