Определение №198/14.05.2021 по дело №1776/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 198

  София, 14.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев ч.гр.д. № 1776 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.282, ал.2 от ГПК.

  Образувано е по молба на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик“ АД за спиране на изпълнението на решение № 260136 от 7 април 2021 г. по в. гр. д. № 191 по описа за 2021 г. на Пазарджишкия окръжен съд, първи въззивен състав, с което е потвърдено решението по гр. д. № 727 по описа за 2020 г. на Пазарджишкия районен съд за осъждане на болницата да заплати на С. Д. К. сумата 16 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на трудова злополука, довела до счупване на кости-тибия и фибула в областта на глезена, при изпълнение на задълженията и по трудовото и правоотношение с болницата, заедно със сумата 4 848,88 лв., представляваща законната лихва върху това обезщетение за периода от 14.03.2017 г. до 8.3.2020 г.

  Към молбата е представено преводно нареждане от 5.05.2021 г. до „Общинска банка“ АД, клон Пазарджик за извършен превод на сумата 20 848,88 лв. по сметка на ВКС.

  При тези данни Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема, че молбата за спиране на изпълнението е основателна и следва да бъде уважена. Налице са предпоставките на чл.282, ал.2, т.1 от ГПК-молителят е представил доказателства за внасяне на обезпечение в размер на присъдените суми по сметка на ВКС.

  Воден от горното и на основание чл.282, ал.2, т.1 от ГПК, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА изпълнението на решение № 260136 от 7 април 2021 г. по в. гр. д. № 191 по описа за 2021 г. на Пазарджишкия окръжен съд, първи въззивен състав, с което е потвърдено решението по гр. д. № 727 по описа за 2020 г. на Пазарджишкия районен съд за осъждане на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик“ АД да заплати на С. Д. К. сумата 16 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на трудова злополука, довела до счупване на кости-тибия и фибула в областта на глезена, при изпълнение на задълженията и по трудовото и правоотношение с болницата, заедно със сумата 4 848,88 лв., представляваща законната лихва върху това обезщетение за периода от 14.03.2017 г. до 8.3.2020 г.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари