Определение №198/28.05.2021 по дело №1325/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 198

  гр. София, 28.05.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 26 май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  ч.гр.дело № 1325 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда на чл.274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, чрез Д. Д.-Д., държавен инспектор при ТД на КПКОНПИ, гр.В.Търново срещу определение, постановено в открито съдебно заседание на 27.01.2021 г. по гр.дело № 1680/2020 г. на ВКС, III г.о., с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определение № 715/28.10.2020 г. по същото дело, като е допълнен същия както следва: оставена е без разглеждане касационна жалба вх. № 724/10.02.2020 г. на КПКОНПИ в частта, насочена срещу въззивното решение, съдържащо произнасяне с правно основание чл.74,ал.1 ЗОПДНПИ/отм./, предявен от КПКОНПИ против Й. Г. Г. за отнемане в полза на държавата на подробно описано имущество на обща стойност 395.56 лв. и е прекратено производството по гр.дело № 1680/2020 г. на ВКС в тази част. Поддържаните основания за неправилност на определението са нарушение на материалния и процесуален закон. Според жалбоподателя неправилно съдебният състав е приел, че на основание чл.280,ал.3,т.1 ГПК е недопустима касационната жалба срещу въззивното решение на Великотърновския апелативен съд по в.гр.дело № 268/2019 г. в частта, с която е потвърдено решение № 176/25.04.2019 г. по гр.дело № 571/2017 г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният иск по чл.74,ал.1 ЗОПДНПИ/отм./от КПКОНПИ срещу Й. Г. Г. от [населено място] за отнемане на сумата 395.56 лв., от която 19.56 лв., внесени на каса суми по сметка в „Райфайзенбанк” АД и сумата 376 лв., внесени на каса суми по сметка в „ОББ” АД [населено място] като неоснователен. Счита, че с исковата молба е предявен срещу три лица - Й. Г. Г., Г. Г. Г. и Г. Й. Г. един иск с правно основание чл. 74,ал.1 ЗОПДНПИ/отм./ с цена 51 067.79 лв., която е над предвидения размер в чл.280,ал.3,т.1 ГПК. Искането е да се отмени обжалваното определение и вместо него се постанови друго, с което и делото да се върне на съответния състав на ВКС за разглеждане на касационната жалба в указаната част.

  Ответникът по касационната жалба Й. Г. Г. не е изразил становище по жалбата.

  Върховният касационен съд състав на четвърто гражданско отделение намира, че частната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл. 275,ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

  Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез Д. Д.-Д. – държавен инспектор при ТД на КПКОНПИ гр. В.Търново е подала касационна жалба срещу решение № 4/07.01.2020 г. по в.гр.дело № 268/2019 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 176/25.04.2019 г. по гр.дело № 571/2017 г. на Великотърновския окръжен съд, с което са отхвърлени предявени искове от КПКОНПИ с правно основание чл.74,ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане на незаконно придобито имущество на различна стойност срещу ответниците Г. Й. Г., Й. Г. Г. и Г. Г. Г., срещу Г. Г. Г. и срещу Й. Г. Г. за отнемане на сумата 395.56 лв.

  С определение № 715/28.10.2020 г. по гр.дело № 1680/2020 г. на ВКС, III г.о. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 4/07.01.2020 г. по в.гр.дело № 268/2019 г. на Великотърновския апелативен съд. В определението са изложени мотиви за недопустимост на касационната жалба, подадена от КПКОНПИ в частта срещу въззивното решение на Великотърновския апелативен съд в частта, с която се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл.74,ал.1 ЗОПДНПИ/отм./ срещу Й. Г. Г. за отнемане в полза на държавата на сума общо 395.56 лв. В мотивите е прието, че в тази част въззивното решение не подлежи на касационно обжалване на основание чл.280,ал.3,т.1 ГПК – съдът се е произнесъл по въззивно гражданско дело с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари