Определение №197/22.04.2021 по дело №880/2021

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 197

гр.София, 22.04.2021 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори април през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 880 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителят „Юробанк България“ АД чрез адв. Г. С. излага съображения, че е постановено осъдително решение на въззивен съд, подлежащо на предварително изпълнение, съгласно решение № 217 от 09.2.2021 г. по в.т.д. 2548/20 г. по описа на САС, с което е потвърдено осъждането й от първоинстанционния съд.

Прилага доказателства за внесена сума в размер на 29 000 лв като парична гаранция за спиране на изпълнението.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Приложено е в.т.д. 2548 /20 г., Апелативен съд – София, 15 състав, заедно с първоинстанционното производство.

Видно от данните по делото, че е постановено съдебно решение № 217 от 09.04.2021 г. по в.т.д. 2548/20 г. от Апелативен съд – София, ТК, 15 състав, с което е отменено за сумата от 901,81 лв решението на първоинстанционния съд от цялата присъдена сума от 29 000 лв, като е потвърдено решението за разликата над 901,81 лв., т.е. налице е осъдително въззивно решение относно присъдена от първоинстанционния съд сум от 28 098,19 лв.

На основание чл. 404, т. 1, пр. 2 от ГПК, е налице подлежащо на предварително изпълнение невлязло в сила осъдително въззивно решение.

Съдебното решение е обжалвано като касационната жалба е в срок. Съобщение с препис от решението е връчен на 19.04.2021 г. На 20.04.2021 г. е постъпила касационна жалба вх. № 6512 от 20.04.2021 г. от молителя „Юробанк България“ АД. Следователно е в срока по чл. 283 от ГПК.

Видно от платежно нареждане , издадено от „Юробанк България“ АД на 19.4.2021 г. по сметка на ВКС в БНБ е внесена сумата от 28 098,19 лв. Видно е от удостоверение на счетоводството на ВКС, че сумата е постъпила по сметка на ВКС. Внесена е гаранция в определения от законодателя размер – размерът на присъдената сума.

При така изложените обстоятелства, настоящият съдебен състав приема, че молбата за спиране е основателна, тъй като са налице кумулативните предпоставки на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, а именно - постановено срещу молителя „Юробанк България“ АД осъдително въззивно решение, подлежащо на касационно обжалване при условията на чл. 280 от ГПК, обжалвано с редовна касационна жалба в срока по чл. 283 ГПК, не е влязло в законна сила и е внесено надлежно обезпечение по чл. 282, ал. 2, т.1 ГПК в размер на присъдената с решението сума. Ще следва да се постанови, на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 от ГПК спиране изпълнението на невлязлото в законна сила осъдително въззивно решение, подлежащо на предварително изпълнение.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И

СПИРА, на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 от ГПК изпълнението на решение № № 217 от 09.4.2021 г. по в.т.д. 2548/20 г., Апелативен съд – София, ТК, 15 състав, с която е потвърдено осъдително решение № 260 000 от 14.09.2020 г. по т.д. 2753/19 г. на Софийски градски съд в частта относно сумата от 28 098,19 лв. по искане на сумата „Юробанк България“ АД, ЕИК[ЕИК], [населено място] „Околовръстен път“ № 260 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПОСОЧЕНАТА КАСАЦИОННА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Цитирани норми и термини

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари