Определение №197/14.05.2021 по дело №409/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 197

  гр. София, 14.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ч. гр. дело. № 409 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба с вх. № 9429/01.12.2020 г. по регистъра на ВКС /Върховен касационен съд/, подадена от И. В. И. срещу определение № 327 от 13.11.2020 г. по гр. дело № 887/2020 г. на ВКС, III г. о. /гражданско отделение/, с което се връща жалбата на И. В. И. с вх. № 461 от 13.02.2020 г. срещу решение на Висш адвокатски съвет от 10.01.2020 г. по преписка № 3141/2019 г. в частта, с която е оставено в сила решение № 255 от 31.12.2019 г. на Адвокатския съвет при Бургаска адвокатска колегия.

  От Висшия адвокатски съвет чрез адвокат С. Тонов е постъпил писмен отговор в срока по чл. 276 ГПК, в който се поддържа становище за неоснователност на частната жалба.

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

  За да върне частната жалба с вх. № 461 от 13.02.2020 г. на И. В. И. срещу решението на Висшия адвокатски съвет от 10.01.2020 година по преписка № 3141/2019 г. в частта, с която е оставено в сила решение № 255 от 31.12.2019 г. на Адвокатския съвет при Бургаска адвокатска колегия, съставът на ВКС, III г. о. е приел, че посоченото решение не подлежи на обжалване пред съд.

  Този извод е направен в съответствие с правната уредба, съдържаща се в ЗАдв /Закона за адвокатурата/, която регламентира актовете на Висшия адвокатски съвет, които подлежат на съдебен контрол за законосъобразност пред ВКС. Разпоредбата на чл. 7 ЗАдв предвижда, че на обжалване пред ВКС подлежат актовете на Висшия адвокатски съвет по ал. 4 вр. чл. 6, ал. 2 от същия закон. Обжалваното пред предходния състав на ВКС решение е постановено от Висшия адвокатски съвет, като с него е оставено в сила решение № 255 от 31.12.2019 г. на Адвокатския съвет при Бургаска адвокатска колегия, с което е оставено без уважение искане за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по молба на И. В. И. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 23, ал. 1 ЗАдв. Видно от редакцията на чл. 22, ал. 3 ЗАдв., постановените по т. 1 на ал. 1 от същата разпоредба решения са изключени от предметния обхват на процедурата по обжалване по чл. 7 ЗАдв. Затова ВКС в настоящия си състав приема, че решението на Висшия адвокатски съвет от 10.01.2020 г. по преписка № 3141/2019 г. в частта, с която е оставено в сила решение № 255 от 31.12.2019 г. на Адвокатския съвет при Бургаска адвокатска колегия, с което е оставено без уважение искане за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по молба на И. В. И. на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 23, ал. 1 ЗАдв. не подлежи на обжалване пред ВКС.

  Разбирането на жалбоподателя за нищожност и недопустимост на обжалваното определение са обосновани с доводи за това, че „състав на III г. о. се произнася по дело на IV г. о.“. Тези доводи са неправилни. От данните по делото се установява, че с определение № 121 от 29.05.2020 г. първоначално определеният да разглежда делото състав на IV г. о. се е отвел на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК поради участие на двама от членовете му в гр. дело № 4796/2018 г., приложено към настоящото.. С разпореждане № 58 от 02.06.2020 г. на Заместник председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия е разпоредено извършването на ново електронно разпределение на принципа на случайния подбор, като с протокол от същата дата /л. 47 от гр. дело № 887/2020 г. на ВКС/ делото е преразпределено на нов докладчик - съдия Е. Т.,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари