Определение №196/13.05.2021 по дело №1541/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 196

  гр. София, 13.05. 2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1541 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Адвокатско дружество В. и Б.“, [населено място] срещу определение № 87 от 10. 06. 2020 г. по в. т. д. № 438/2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е допълнено решение № 46 от 12. 02. 2020 г. по в. т. д. № 438/2019 г. на Великотърновски апелативен съд в частта за разноските, като „ЗД „Бул инс“ АД, [населено място] е осъдено да заплати на адвокат Ц. В. сумата от 256 лв., представляваща ДДС върху присъденото адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция, и е оставена без уважение молба вх. № 1044 от 25. 02. 2020 г. на „Адвокатско дружество В. и Б.“ в останалата й част.

  Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно и прави искане за отмяната му. Излага доводи за неправилност на изводите на въззивния съд, че адвокатското възнаграждение по реда на чл. 38 ЗА следва да се присъди на представлявалия въззиваемия адвокат Ц. В., а не на адвокатско дружество – жалбоподател. Изтъква, че в съответствие с чл. 71 ЗА въззиваемият е упълномощил адвокатското дружество да го представлява в процеса, а дружеството от своя страна е упълномощило адвокат В. да осъществява представителството на страната пред съда.

  Ответникът по частната касационна жалба „ЗД „Бул инс““ АД не е депозирал отговор на частната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, след като прецени данните по делото и доводите на частния жалбоподател, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С решение № 46 от 12. 02. 2020 г. по в. т. д. № 438/2019 г. на Великотърновски апелативен съд е потвърдено решение № 136 от 15. 08. 2019 г. по т. д. № 217/2018 г. на Плевенски окръжен съд в обжалваната част, с която „ЗД „Бул инс““ АД е осъдено да заплати на Н. В. К. на основание чл. 432 КЗ обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП, осъществено виновно от Д. П. М. на 28. 02. 2018 г. при сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, за разликата над 5 000 лв. до 30 000 лв., както и в частта, с която касаторът е осъден да заплати законна лихва върху присъденото обезщетение, считано от 28. 02. 2018 г. На основание чл. 38, ал. 2 ЗА ответният застраховател е осъден да заплати на адвокат Ц. В. от САК сумата от 1280 лв. адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция.

  С молба, подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, „Адвокатско дружество В. и Б.“ е поискало изменение на въззивното решение в частта за разноските, като вместо на адвокат В. на основание чл. 38 ЗА адвокатското възнаграждение заедно с ДДС се присъди на упълномощеното от ответника по въззивната жалба К. адвокатско дружество, регистрирано по ЗДДС.

  За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че в случая на основание чл. 38, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2 ЗА адвокатското възнаграждение следва да се присъди на адвокат В., а не на адвокатското дружество, тъй като именно тя е упълномощена да представлява въззиваемия по делото и с нея е сключен договорът за правна защита и съдействие. Апелативният съд е счел молбата за осъждане на въззивника да заплати ДДС върху определеното адвокатско възнаграждение за основателна, като се е позовал на разпоредбата на §2а от ДР на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

  Определението е неправилно.

  Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 1 ЗА страната може упълномощи адвокатско дружество да я представлява пред съда, което дружество от своя страна има право да преупълномощи един или няколко съдружници за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари