Определение №195/07.04.2022 по дело №2304/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно наличието на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия като основание за възникване на право на обезщетение за неимуществени вреди в полза на лице извън кръга на лицата, посочени в ППВС № 4/61 и ППВС № 5/69.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 2304 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по жалба на ответника ЗК „Лев инс“ АД срещу въззивно решение на Пловдивски апелативен съд в частта относно уважената до размер на 80000 лв. част от предявения от Р. Р. иск по чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), с изложени оплаквания за неправилност и искане за отмяната му със съответните последици.

Ищецът оспорва жалбата.

Привлечените на страната на ответника трети лица – помагачи Р. Р. и А. Р. не изразяват становище.

Мотиви

По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

Произнасяйки се по подадена от ответника въззивна жалба срещу първоинстанционното решение в осъдителната му част, въззивният съд е приел, че съобразно изложените във въззивната жалба оплаквания и съгласно чл. 269, изр. 2 ГПК предметът на въззивното производство е ограничен до съдържанието и дълбочината на емоционалната връзка между ищцата и починалия при процесното пътно-транспортно произшествие неин дядо от значение за материалноправната легитимация на ищцата съобразно разясненията по ТР № 1/2016 на ВКС-ОСНГТК.

Приел е за установено въз основа на показанията на свид. З. И., че ищцата от ранна възраст е живяла с пострадалия, като е била отгледана от него и баба си, пострадалият я подкрепял морално и финансово, отнасял се с нея като баща и самата ищца го чувствала за такъв. Приел е също, че ищцата тежко е преживяла смъртта на пострадалия, изпаднала в депресия, станала необщителна, изпадала в панически кризи и др. С тези обстоятелства съдът е обосновал извода си, че връзката между ищцата и починалия е била по-дълбока от обичайната привързаност между дядо и внучка, доближавайки се до и замествайки в голяма степен връзката баща-дъщеря, поради което и съобразно ТР № 1/2016 е приел, че ищцата има право на обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

По отношение на приетия размер на обезщетението съгласно чл. 52 ЗЗД въззивният съд е съобразил обстоятелствата, при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60215/09.12.2021 по дело №4178/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Решение
  Решение № 45 от 30.03.2017 г. по т. д. № 61273/2016 г.
  Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК /отм./ представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. ”в” ЗЗД и прекъсва ли се давността за вземането с образуването на изпълнително дело; тече ли давност за вземането…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 131 от 23.06.2016 г. по гр. д. № 5140/2015 г.
  Относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута. Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 от ГПК (отм.) представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. „в“ от ЗЗД? Дали изявление…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 12 от 02.06.2016 г. по т. д. № 3788/2014 г.
  От кой момент започва да тече давността за прекия менителничен иск, когато приносителят се е снабдил с изпълнителен лист въз основа на менителничния ефект и е образувано изпълнително дело за събиране на вземането по записа на заповед? Тече ли давностният срок или се спира на основание чл.115 б.”ж” от ЗЗД…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 451 от 29.03.2016 г. по гр. д. № 2306/2015 г.
  Изтекъл ли е двугодишния преклузивен срок по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК /отм./ и 5-годишната погасителна давност в случаите, когато по искане на взискателя е образувано изпълнително дело и с молбата за образуване е поискано извършване на определени изпълнителни действия, но същите не са извършени в тези срокове,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 209 от 02.02.2016 г. по т. д. № 1248/2013 г.
  От кога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното пр-во е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК (чл. 330, ал. 1, б. „д” ГПК /отм./).
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 4/1961 от 25.05.1961 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси във връзка с отговорността за непозволено увреждане.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.
  За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2016 от 21.06.2018 по тълк. д. № 1/2016
  Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари