Разпореждане №194/08.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 194

  София, 08.11.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение във ВКС, като проверих частната жалба от В. Д. Г., постъпила с вх.№607560/05.11.2021 г. на ВКС срещу Разпореждане №281 от 14.10.2021 г., постановено по В.Н.О.Х.Д. №238/2021 г. по описа на Окръжен съд- Разград,

  УСТАНОВИХ:

  Постъпилата жалба съдържа искане за отмяна на посоченото по-горе разпореждане, с което на основание чл. 351, ал. 5, т.3 от НПК е върната подадена жалба до ВКС, с която се обжалва определение № 98 от 24.09.2021г. на Окръжен съд - Разград. С това определение съдът на основание член 327 от НПК се е произнесъл по направените от подсъдимия с въззивната жалба доказателствени искания, като е оставил без уважение повечето от тях и е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание.

  Посочената жалба не може да инициира образуване на производство пред Върховния касационен съд, поради следните съображения:

  Определението на въззивния съд, постановено на основание член 327 от НПК, с което той се произнася по допускането на доказателства във въззивното производство, не е от кръга актове, които съгласно разпоредбата на член 346 от НПК подлежат на касационна проверка. Посочените в жалбата основания по член 348, ал.1, т.2 и член 348, ал.3, т.2 от НПК трябва да се отнасят до съдебни актове, включени в кръга на касационна проверка, съгласно разпоредбата на член 346, т.4 от НПК, който изрично регламентира, че по касационен ред могат да се обжалват определенията на окръжния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътя на наказателното производство. Горепосоченото определение не е от тази категория.

  Връщането на жалбата като недопустима от Окръжен съд - Разград не подлежи на обжалване по реда на чл. 351, ал. 6 от НПК. Посочената норма е неприложима по отношение на подадената жалба пред ВКС от В. Г. срещу Разпореждане № 281/14.10.2021г. Този съдебен акт не подлежи на съдебен контрол отделно от акта по същество.

  Процедурата по чл. 351, ал. 6 от НПК е относима към жалби срещу актове на въззивния съд, предвидени в чл. 346 от НПК. По отношение на жалби срещу такива актове би могъл да съществува спор относно допустимостта на касационната проверка, поради което е и предвидена гаранцията на чл. 351, ал. 6 от НПК. В случая, независимо, че неправилно окръжният съд е посочил в разпореждането си, че връщането на жалбата подлежи на проверка от Върховния касационен съд, указанието му и предоставеният срок не могат да дерогират закона.

  В подкрепа на посоченото дотук е и писмо с изх. № И-329 от 02.05.2018 г. по описа на ВКС с указания на зам.-председателя на ВКС и ръководител на наказателна колегия до административните ръководители на апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, Апелативния специализиран ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари