Определение №194/13.05.2021 по дело №598/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 194

  гр. София, 13.05. 2021 г.

  ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 598 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на И. Е. Г. срещу определение № 175 от 20. 01. 2021 г. по ч. гр. д. № 52/2021 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено определение № 264001 от 9. 11. 2020 г. по гр. д. № 10001/2020 г. на Софийски градски съд, І ГО, с което е оставено без уважение искането на частния касационен жалбоподател за освобождаване от държавна такса по предявения от него срещу „Застрахователна компания Лев инс“ АД иск с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 40 000 лв.

  Частният касационен жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно. Оспорва изводите на въззивния съд, че не са налице предпоставките по чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаването му от държавна такса. Твърди, че становището на въззивния съд не съответства на установеното по делото, че единствените доходи на молителя са с източник дивиденти, които за 2019 г. са възлизали на общата сума от 9 000 лв., жената, с която живее на семейни начала, получава месечно възнаграждение от 650 лв. и двамата издържат непълнолетното си дете. Прави искане за отмяна на обжалваното определение.

  Допускането на касационното обжалване основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател поддържа, че съдът се е произнесъл по следните правни въпроси, обусловили изводите му: „1. Длъжен ли е съдът, при отказ за освобождаване от заплащане на държавна такса, изрично да констатира в мотивите си, че молителят разполага с достатъчно средства да заплати таксата, и следва ли съдът да направи съпоставка между доходите на молителя и дължимата държавна такса с оглед възможността да бъде платена от него? Допустимо ли е преценката на съда за наличие или липса на предпоставки за освобождаване от държавна такса да бъде извършвана на основата на предположение за възможността лицето да полага труд и да реализира доход, поради обстоятелството, че е в трудоспособна възраст?; 2. Допустимо ли е съдът да откаже освобождаване на страната от държавна такса само на база предположение за налични доходи от търговска дейност на ЕООД, чийто собственик/дяловете се явява молителят?; 3. Следва ли въззивната инстанция да отстрани констатиран от нея пропуск, изразяващ се в пропуск на първоинстанционния съд да събере служебно доказателства или да даде указания на молителя за възможността да представи такива в определен срок допълнителна или пълна декларация, респ. доказателства за декларирани обстоятелства по чл. 83, ал. 2 ГПК?“. Частният касационен жалбоподател твърди, че поставените въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, както следва: въпросите по т. 1 от изложението – с т. 12 от Тълкувателно решение № 6 от 6. 11. 2013 г. на ОСГТК на ВКС, определение по ч. т. д. № 2492/2013 г., ІІ т. о., определение по ч. гр. д. № 7440/2013 г., ІІ г. о., определение по ч. т. д. № 2139/2014 г., ІІ т. о., определение по ч. гр. д. № 7091/2014 г., І г. о. и определение по ч. гр. д. № 136/2016 г.; въпросът по т. 2 – с определение по ч. т. д. № 2469/2014 г., ІІ т. о., определение по ч. гр. д. № 207/2010 г., определение по ч. гр. д. № 1842/2015 г., ІІІ г.о., определение по гр. д. № 1477/2019 г., ІV г.о. и определение по ч. т. д. № 1758/2019 г. и въпросът по т. 3 – с определение по ч. т. д. № 2469/2014 г., ІІ т. о.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите по чл. 280, ал.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари