Определение №193/25.05.2021 по дело №1780/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Търговско или гражданско по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от запис на заповед (абстрактна търговска сделка), по който кредитор и/ или длъжник е физическо лице?

Отговор

Когато спорът е за правоотношение, произтичащо от търговска сделка, по която една от страните не е търговец, въззивното решение е по гражданско дело по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, а се прилага ниският праг за достъп до касационно обжалване. Това е така, защото критерият по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК се обяснява с ниската (незначителната) парична оценка на предмета на делото. Според законодателя, в отношенията между търговци всяка сума до 20 000 лв. е незначителна. За физическите лица сумата от 20 000 лв. е значителна. За физическите лица е незначителна всяка сума до 5 000 лв.

Гражданско, а не търговско по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от запис на заповед, по който кредиторът и/ или длъжникът е физическо лице. Източникът на спорните правоотношения е абстрактна търговска сделка и делото е търговско по смисъла на чл. 365, т. 1 ГПК, но за достъпа до касационно обжалване на въззивното решение по такова дело се прилага ниският праг от 5 000 лв.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1780 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

История на спора

Обжалвано е определение № 668/ 05.03.2021 г. по ч.гр.д. № 550/ 2020 г. в частта, с която Софийски апелативен съд е потвърдил разпореждане № 263 586/ 15.10.2020 г. за връщане на касационната жалба от „Азимут 51“ ЕООД срещу въззивно решение № 3413/09.06.2018 г. по гр.д. № 8326/ 2019 г. на Софийски градски съд.

Касационен въпрос

Определението се обжалва от „Азимут 51“ ЕООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1ГПК по следния процесуално-правен въпроси, уточнен и конкретизиран съгласно т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2010 г. ОСГТК на ВКС: Търговско или гражданско по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от запис на заповед (абстрактна търговска сделка), по който кредитор и/ или длъжник е физическо лице? Касаторът счита въпроса включен в предмета на обжалване, а допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довод, че определението противоречи на определение № 547/ 23.11.2016 г. по гр.д. № 4967/ 2016 г. и на определение № 117/ 12.03.2018 г. по гр.д. № 821/2018 г., все на ВКС, IV-то отд. По същество се оплаква, че апелативният съд неправилно е дефинирал спора по въззивното решение като търговско, а не като гражданско дело и неправилно е приложил високия праг за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.

Ответникът по частната касационна жалба Т. Н. Т. възразява, че не са налице условията за допускане на касационния контрол, а определението е правилно.

Мотиви

Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет. С определението е потвърдено разпореждане за връщане на касационната жалба, то прегражда по-нататъшното развитие на делото и е в обхвата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Спазени са и изискванията по чл. 274, ал. 4 ГПК. Основният въпрос по частната касационна жалба е, дали въззивното решение подлежи на касационно обжалване и следва да бъде решен по същество. Процесуалната легитимация е надлежна. Определението отрича надлежното възникване на правото на касационна жалба на жалбоподателя. Спазен е срокът по чл. 275, ал. 1 ГПК. Налице са и останалите предпоставки за редовност

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари