Определение №193/10.05.2021 по дело №1287/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е в производство по установителен иск за собственост на недвижим имот, предявен от правоприемник на приватизирано търговско дружество /държавна фирма/, в активите на което е включен възстановеният имот, гражданският съд да упражни косвен съдебен контрол за материална законосъобразност върху съдебно решение за отмяна на отчуждаването по чл. 4 ЗВСВНОИ по З., ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1287/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение № 260608/16.10.2020 г. по в. гр. д. № 7103/2019 г. Софийският градски съд, Г. О., ІІІ-В състав, потвърдил решение № 47355/21.02.2019 г. по гр. д. № 90540/2017 г. на Софийския районен съд, Г. О., 125-ти състав, с което е признато за установено по отношение на С. Г. К., Е. Г. К., Д. К. Н. и Г. К. К., че „Давекс“ ЕАД [населено място] е собственик на основание апорт в капитала на имот с площ от 391 кв. м. с идентификатор.............., находящ се на [улица] /с предишно наименование [улица]/, район „С.“, Столична община, [населено място], който съставлява имот стар пл. № ... от кв. ..., местност „Подстанция „И.“, и се намира в рамките на УПИ ... от кв. ...., повдигнат с черно и означен с цифри: 14-15-16-17-14 по комбинираната скица на вещото лице Р. П..

Касационна жалба срещу въззивното решение са подали ответниците по исковете, които се позовават на основанията за касационно обжалване по чл. 281 ГПК, т.т. 2 и 3.

От ответника по касация - ищец по делото, е получен писмен отговор със становище да не се допуска касационно обжалване.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, насочена е срещу въззивно решение, което попада в обхвата на касационното обжалване и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

Мотиви

При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

Ищецът „Давекс“ ЕАД твърди, че е собственик на спорния имот по силата на приватизационна сделка от 1994 г. и последващото му апортиране в капитала на дружеството през 2000 г. Като евентуално е въвел твърдение за придобиване правото на собственост на основание придобивна давност, която е започнала да тече от 09.06.1994 г. до вписването на апорта, а от вписването на апорта и понастоящем владението се упражнява от ищеца.

Ответниците са оспорили исковете, като са заявили собствени права върху имота, придобити на основание наследствено правоприемство и реституция по ЗВСВНОИ по З., ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС въз основа на влязло в сила решение от 16.06.1993 г. по адм. д. № 162/1993 г. на Софийския градски съд, А. О., ІІІ-Б състав.

По делото е установено, че по реда на ЗПИНМ /отм./ през 1961 и 1971 г. са отчуждени имоти, сред които и собственият на наследодателя на ответниците /сега касатори/ Г. К., за нуждите на Д. „П. произведения и търговска база“. За одържавените имоти с обща площ 46 000 кв. м. със застроена площ 3 000 кв. м., е съставен акт за държавна собственост № .........../25.03.1974 г. Имотът е предоставен за оперативно управление на ДП „Складово-експедиционна база“, чиито активи са преминали към ДФ „Книгоразпространение“, образувана със заповед от 1990 г. на министъра на икономиката и планирането, и регистрирана по Указ № 56 за стопанската дейност. Със заповед № РД-21-94/18.06.1993 г. на министъра на търговията е наредено приватизирането на ДФ „Книгоразпространение“. С договор за продажба чрез конкурс

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари