*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 192

  София, 16.05.2022г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,Трето г.о.,в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 4890 по описа за 2021 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, постъпила от „Саав“ООД обл.София, [населено място] против решение № 262393 от 12.04.21г. по в.гр.дело № 13105/2020 г.на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 1.12.19г.по гр.дело № 34367/2017 г.на Софийски районен съд, ГО,87 състав в осъдителната му част за обезщетението за неимуществени вреди.

  Постъпила е и насрещна касационна жалба от ищеца Т. Л. И. срещу въззивното решение в отхвърлителните му части.

  Междувременно е постъпила молба с вх.№ 671 от 24.01.22г. от Т. Л. И., с която е заявено искане на основание чл.263и ал.7 вр.с чл.263л ал.1 ТЗ да бъде конституиран като страна по делото „Саав Пропърти“ЕООД [населено място], Столична община,тъй като към настоящия момент е извършено преобразуване чрез отделяне, като цялото притежавано от дружеството касатор имущество е прехвърлено на новоучреденото дружество. Преобразуването е вписано по партидата и на двете дружества в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 18.12.19г.

  Ответникът по молбата „Саав“ООД не е заявил становище.

  По направеното искане състав на Трето гражданско отделение на ВКС намира следното:

  С молбата е представен договор за преобразуване на „Саав“ООД и „Саав Пропърти“ООД от 7.10.19г.,видно от които част от имуществото на „Саав“ООД е отделено и преминало към „Саав Пропърти „ООД“ .В резултат на преобразуването се осъществява частно правоприемство между преобразуващото се дружество и приемащото дружество на активите и пасивите,описани в раздел Трети,освен ако в закон не е предвидено,че страните следва да отговарят за определени задължения солидарно.В раздел Четвърти е посочено,че към приемащото дружество не се прехвърлят права и задължения по трудови правоотношения,по които преобразуващото дружество е страна.

  Изложеното мотивира настоящият състав да приеме,че не са налице основанията чл.263и ал.7 и чл.263л ал.1 ТЗ и чл.123 ал.4 КТ наред с касатора „Саав“ООД в настоящото производство да бъде конституирано и приемащото дружество.Спорното правоотношение не е преминало към приемащото дружество.

  Следва да се има предвид и характера на производството по чл.288 ГПК, в което се извърша проверка за допустимост ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари