Определение №191/07.05.2021 по дело №3733/2020

Спорът е разрешен с Решение №60140/23.11.2021 по дело №3733/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. дело № 3733 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 139 от 02.07.2020 г. по в. гр. д. № 30/2020 г. на Габровски окръжен съд е отменено решение № 73 от 12.11.2019 г. по гр. д. № 56/2019 г. на Дряновски районен съд и е уважен предявеният от Г. Т. С. срещу Р. Х. С. иск по чл.109 ЗС – ответницата е осъдена на основание чл.109 ЗС да премахне сграда с идентификатор ... със застроена площ 55 кв.м., едноетажна, с предназначение: хангар, депо, гараж, намираща се в поземлен имот с идентификатор ..., новообразуван от парцел ..., от кв.... по плана на [населено място], собственост на Г. Т. С.. Въззивният съд е оставил в сила първоинстанционното решение в останалата обжалвана част, с която е бил отхвърлен предявеният от Г. Т. С. срещу Р. Х. С. иск по чл.59 ЗЗД за заплащане на сумата от 4000 лева, частично от 17 200 лева, представляваща обезщетение за лишаването му от ползване на поземлен имот с идентификатор ... за периода от 19.01.2014 г. до 19.01.2019 г.

Мотиви

Въззивният съд е приел, че ищецът Г. Т. С. е собственик на ПИ с идентификатор ... по КККР на [населено място], закупен от него с нотариален акт № ... г. на нотариус А. А. с район на действие Дряновски РС. В този имот се намира процесната сграда, предмет на иска по чл.109 ЗС. Сградата е придобита от ответницата Р. С. с постановление за възлагане на недвижим имот от 04.07.2008 г., издадено по изпълнително дело № 492/2002 г. на АДВ Р.. В постановлението изрично е посочено, че сградата се възлага без земята и без отстъпено право на строеж. Публичният изпълнител е въвел ответницата във владение на сградата с протокол от 10.07.2008 г. Въводът е извършен в присъствието на двама свидетели, един от които е бил ищецът Г. С.. Съдът е обсъдил свидетелските показания, които изясняват кога е строена сградата, кой е нейният бившият собственик, как се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари