Решение №19/02.06.2021 по дело №3162/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  5

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 19

  СОФИЯ, 02.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  при секретаря Даниела Никова

  изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 3162/2020 година и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба на К. С. Д. и Д. М. Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 58 от 05.08.2020 г. по гр. д. № 2189/2019 г. на ВКС, I г. о..

  Молителите се позовават на основанието по чл. 303, ал.1, т.4 ГПК, като поддържат, че решението, чиято отмяна се иска, противоречи на други влезли преди него решения между същите страни.

  Ответникът по молбата за отмяна „Б и Б търговски център” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна изразява становище, че молбата е неоснователна, тъй като липсва идентичност между предмета на настоящото дело и предмета на водените преди него дела между страните.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С решение № 58 от 05.08.2020 г. по гр.д. № 2189/2019 г. на ВКС, І г.о., е отменено въззивно решение № 184 от 14.02.2019 г. по гр.д. № 2414/2018 г. на Окръжен съд Варна, и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от Д. М. Д. и К. С. Д. против „Б и Б търговски център” ЕООД иск с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за установяване в отношенията между страните, че Д. Д. и К. Д. са собственици на първи етаж-търговски обект със застроена площ 43.20 кв.м, с идентификатор № ..., находящ се в двуетажна жилищна сграда с идентификатор № ..., построена в поземлен имот /дворно място/ с идентификатор ..., състоящ се от изба и изба с клозет със светла площ 30 кв.м, преустроени в работилница, стълбищна клетка и помещение на входа, функционално свързано с работилницата, със светла площ 13.20 кв.м. За да постанови този резултат съставът на ВКС е приел, че предявеният от ищците Д. установителен иск за собственост има за предмет обект на правото на собственост, какъвто не съществува.

  По делото е установено, че през 1992 г. молителят Д. Д. по време на брака си с К. Д. е закупил жилищна сграда, находяща се на [улица] ”...” в [населено място], състояща се от външно каменно стълбище, кухня, стая, изба и изба с клозет, заедно с 1/6 ид. част от дворното място, съставляващо парцел ... в кв. ... по плана на 7-ми подрайон на [населено място]. В имота има построена и друга, триетажна сграда, в която самостоятелни обекти на правото на собственост принадлежат на ответното дружество „Б и Б търговски център” ЕООД, което се легитимира и като собственик на идеални части от дворното място.

  След закупуване на имота ищците Д. преустроили избените помещения в работилница за хлебни и сладкарски изделия, като изградили в съсобственото дворно място постройка-магазин с площ 15 кв.м.

  Установено е по делото, че магазинът /ъгловата постройка/ и работилницата /преустроените избени помещения/ са свързани посредством коридор. Над магазина и над коридора е изпълнена обща железобетонна плоча, която представлява открита тераса с метален парапет. В коридора е разположена железобетонна стълба за втория етаж на двуетажната сграда и за откритата тераса над магазина.

  Съставът на ВКС е приел, че ищците не са придобили индивидуално право на собственост върху постройката в общия двор / магазина/, нито върху конструкцията, която покрива частта от двора между тази постройка и двуетажната сграда, наричано” коридор”, на соченото от тях основание-чрез свързването им с преустроените в работилница за хлебни и сладкарски изделия изби, тяхна собственост. Приел е, че чрез свързване на постройката в двора чрез железобетонна конструкция с обслужващите помещения в двуетажната жилищна сграда не е възникнал самостоятелен обект на правото на собственост, тъй като не е налице такова присъединяване, при което магазинът да не може да се отдели от двуетажната жилищна сграда без съществено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари