Решение №189/24.02.2020 по дело №4566/2018

Анотация

Въпрос
За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, като извърши и проверка на събраните по делото доказателства.
Отговор

При постановяване на своето решение въззивният съд е длъжен да обсъди всички доводи и възражения на страните, като извърши и проверка на събраните доказателства. Когато при обсъждане на събраните доказателства съдът констатира, че като доказателство е прието копие от документ, заверено от страната, която го представя, и което не е било оспорено от насрещната страна, той не може да го изключи от доказателствения материал по делото едва с решението си, без да изиска от страната да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 4566/2018 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Община Созопол чрез процесуалния представител адв. В. Х. срещу въззивно решение № І-56 от 25.07.2018 г. по в.гр.д. № 453/2018 г. на Бургаския окръжен съд. С него е потвърдено решение № 929 от 08.06.2016 г. по гр.д. № 7783/2015 г. на Районен съд- Бургас, с което е признато за установено по отношение на Община Созопол, че поземлен имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], с административен адрес [населено място], [улица], с площ 1 793 кв.м, е частна държавна собственост.

Касационен въпрос

С определение № 382 от 12.07.2019 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, като извърши и проверка на събраните по делото доказателства.

Жалбоподателят поддържа подадената касационна жалба, в която са изложени доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Счита, че при постановяване на своето решение съдът не се е съобразил с указанията, дадени от ВКС в отменителното му решение относно тълкуването и прилагането на закона и относно дължимите процесуални действия, които съдът следва да извърши, в резултат на което е направил необоснован и незаконосъобразен извод, че спорният недвижим имот не е преминал в собственост на общината на основание пар. 7, ал. 1, т. 6 ПЗР ЗМСМА или пар. 7, ал. 1, т. 7 ПЗР ЗМСМА, или на основание пар. 42 ПЗР ЗИДЗОС.

В писмен отговор на касационната жалба Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, действаща чрез областния управител на област Бургас, изразява становище, че въззивното решение е обосновано и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на съдопроизводствените ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №101/04.02.2021 по дело №4566/2018
    За задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните, като извърши и проверка на събраните по делото доказателства.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари