Определение №188/15.03.2022 по дело №4280/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 188

  София 15.03.2022г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4280 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

  Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от „ОТП Факторинг България“ЕАД гр.София, представлявано от изпълнителния директор Д.-М., чрез процесуалния представител юрисконсулт З. против въззивно решение № 93 от 23.07.2021г. по в.гр.д. № 201/2021г. на Окръжен съд Ловеч, с което е отменено решение № 260010 от 17.02.2021г. по гр.д.№ 403/2020г. на Районен съд Тетевен в частта, с която е осъден А. Р. С. да заплати на „ОТП Факторинг България“ ЕАД сумата от 9 787.52лв., непогасена по давност част от главница, включена в падежираните към датата на подаване на исковата молба/28.07.2020г./ анюитетни вноски с падежи от 10.08.2015г. до 18.04.2018г., съгласно погасителен план към договор от 18.04.2008г., ведно със законната лихва от 28.07.2020г., сумата от 99.58лв., непогасена по давност възнаградителна лихва, сумата от 2 546.83лв., непогасена по давност наказателна лихва по т.19.1 от ОУ към договора за кредит, начислени върху главицата, като вместо това е постановено друго, с което предявения иск е отхвърлен и са присъдени разноски.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащото на касационно обжалване въззивно решение. При преценката си за допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира следното:

  След преценка на ангажираните доказателства въззивният съд е приел за установено, че А. С. е сключил договор за кредит с „Банка ДСК“ ЕАД на 18.04.2008г. за сумата от 28 000лв. , със срок 120месеца. Кредитът се усвоява по посочена негова разплащателна сметка /№ 13851885/ и се погасява с ежемесечни вноски, платими на 10-то число от месеца. Лихвата е 8.45% годишно. Договорът е обезпечен с договор за залог от същата дата 18.04.2008г. върху вземанията на залогодателя за трудово възнаграждение и други плащания по трудово правоотношение, постъпващи по банковата му сметка. При неизпълнение на което и да е от задълженията, заложният кредитор може да събере вземането си от сметката на залогодателя /чл.8 от договора/. При забава на месечната вноска, частта ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари