Определение №188/17.03.2021 по дело №3830/2020

Спорът е разрешен с Решение №60143/28.07.2021 по дело №3830/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

Задължителни необходими другари на страната на ответника ли са обезпеченият кредитор и неговият длъжник (респ. – техните универсални правоприемници) в производството по предявен от трето лице, ипотекирало свой имот, отрицателен установителен иск, че ипотечното право, учредено от ищеца в полза на обезпечения (ипотекарния) кредитор, е погасено поради погасяване на обезпеченото задължение, респ. – на насрещното му обезпечено вземане?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 3830 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Стал 2007“ ЕООД срещу решение № 952/30.04.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 5227/2018 г. на Софийския апелативен съд (САС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 2582/24.04.2018 г. по гр. дело № 3662/2016 г. на Софийския градски съд (СГС), е признато за установено по предявения от К. М. М. и С. Х. М. срещу дружеството-жалбоподател, иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, че учреденото в полза на последното от ищците, ипотечно право, произтичащо от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № ... г., том.., рег. № ..., нот. дело № ... г. на нотариус с рег. № .., вписан в Службата по вписванията – [населено място] с вх. № .. г. – акт №.., том № .., не съществува поради погасяване по давност на обезпеченото задължение, произтичащо от нотариалния акт и договор за заем от 26.06.2008 г., сключен между ответното дружество-касатор като заемодател и Й. К. М. като заемополучател; постановено е и заличаване на ипотеката, обективирана в горепосочения нотариален акт; в тежест на касатора са възложени разноските и държавната такса по делото.

Мотиви

Касационната жалба на ответното дружество е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване решение на въззивния съд. В жалбата се излагат оплаквания и доводи за процесуална недопустимост, евентуално – за неправилност на обжалваното въззивно решение – касационни основания по чл. 281 ГПК, т. 2 и т. 3. Представено е и изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационното обжалване.

Ответниците по касационната жалба – ищците К. и С. М. в отговорите на жалбата излагат доводи и съображения, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.

Оплакването и доводите в касационна жалба за недопустимост на въззивното решение се заключават в следното: Сочейки разпоредбите на чл. 26 ГПК, ал. 2 и ал. 4, касаторът поддържа, че по делото е следвало да се конституира като страна – ответник по иска, заедно (наред) с обезпечения кредитор – ответното дружество-жалбоподател, още и Е. Й. М. – единствена наследница на заемополучателя Й. К. М.. В тази връзка се поддържа, че съдебното решение следва да бъде еднакво за страните по материалното правоотношение, които имат качеството на необходими другари по смисъла на чл. 216, ал. 2 от ГПК и тяхната процесуална легитимация е съвместна, за което касационната инстанция (съдът) следи служебно. За това свое становище жалбоподателят се позовава на решение № 153/29.12.2016 г. по търг. дело № 896/2015 г. на ІІ-ро търг. отд. на ВКС. В заключение, касаторът поддържа, че след като съдът не е конституирал като страна по делото лицето, чиито права са упражнени съгласно чл. 151 от ЗЗД, във вр. с чл. 2 от ГПК, и двете съдебни инстанции (първата и въззивната) са постановили недопустими съдебни решения.

В посоченото от жалбоподателя решение № 153/29.12.2016 г. по търг. дело № 896/2015 г. на ІІ-ро търг. отд. на ВКС е разгледан случай, подобен на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари