Определение №187/12.03.2021 по дело №3474/2020

Спорът е разрешен с Решение №60142/07.07.2021 по дело №3474/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали длъжността „Читалищен секретар“ може да бъде съкратена?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти февруари през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Александър Цонев, Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3474/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Е. Ж. Д. срещу решене №152/03.07.20г. на Добрички окръжен съд, с което са отхвърлени исковете по чл. 344, ал.1 КТ, т.1 и т.2 срещу Народно читалище „Съединение 1943“ с. Изворово за отмяна на уволнението поради незаконно съкращение в щата и за възстановяване на длъжност „читалищен секретар“.

Мотиви

В жалбата са изложени доводи, че уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр.2 (съкращение в щата) е незаконно тъй като „читалищният секретар“ е законен представител на читалището и длъжността му не може да се съкращава. Тъй като въззивният съд е приел обратното, а именно, че читалищният секретар е факултативен орган, касаторът изразява становище, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и неправилно тълкуване на чл.16 ЗНЧ, чл.17 ЗНЧ, чл.17а ЗНЧ, чл.18 ЗНЧ, чл. 18а ЗНЧ, чл. 19 ЗНЧ и чл.19а ЗНЧ от Глава ІІІ „Управление“ от ЗНЧ.

В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се поставя въпросът дали длъжността „читалищен секретар“ може да бъде съкратена, и се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК поради значението на въпроса за установяване на точния смисъл на закона и за развитие на правото.

В отговора на Народно читалище „Съединение 1943“ е развито становище, че Председателят на читалището е задължителен орган и законен представител, а „читалищният секретар“ макар също да е законен представител, е длъжност, без която може да се осъществяват функциите на читалището.

Въззивният съд е приел от фактическа и правна страна следното: Ищцата е работила по трудов договор на длъжност „читалищен секретар“. Читалищното настоятелство е взело решение за съкращаване на единствената щатна бройка „читалищен секретар“ и след това ищцата е уволнена с писмена заповед на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. В исковата молба ищцата е въвела като основание за незаконност на уволнението обстоятелството, че читалищният секретар е задължителен орган на читалището и длъжността не може да се съкращава. Въззивният съд е направил извод, че процесната длъжност е щатна, а „читалищен секретар“ не е задължителен орган на читалището въпреки представителните функции. Съкращението е реално- трудовата функция е престанала да съществува и е извършено от компетентен орган- Настоятелството. Това е бил решаващият извод за отхвърляне на предявените искове по чл. 344, ал.1 КТ, т.1 и т.2.

Касационен въпрос

Настоящият състав на ВКС счита, че е налице основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Тъй като изрично е предвидено в чл. 17а, ал. 1, т. 4 ЗНЧ, че „читалищният секретар“ представлява читалището заедно и поотделно с председателя на читалището, то е необходимо да се извърши тълкуване на нормите на чл.16 ЗНЧ, чл.17 ЗНЧ, чл.17а ЗНЧ, чл.18 ЗНЧ, чл. 18а ЗНЧ, чл. 19 ЗНЧ и чл.19а ЗНЧ от Глава ІІІ „Управление“ от ЗНЧ относно въпроса може ли да се премахне длъжността „читалищен секретар“, той факултативен или е задължителен орган на читалището, нормите, уреждащи функциите му диспозитивни ли са или императивни според обществения интерес, и нарушен ли е принципът на правната сигурност при премахване на длъжност, осъществяваща законно представителство на читалището.

Диспозитив

Воден от горното, състав на ВКС ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решене №152/03.07.20г. на Добрички окръжен съд.

Делото да се докладва за насрочване.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари