Определение №185/05.04.2022 по дело №1369/2021

Определение №185/05.04.2022 по дело №1369/2021 1

Класификация

  • Вид съдебен акт:
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи март, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1369 по описа за две хиляди двадесет и първа година, съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Районен кооперативен съюз „Черноморие„ против решение № 7/18.02.2021 г. по т.д.№ 228/2020 г. на Апелативен съд – Бургас , в частта му с която, след отмяна на решение № 299/30.09.2020г. по т.д.№ 599/2019 г. на Бургаски окръжен съд в същата част, е уважен предявеният от синдика на Потребителска кооперация „ Фар „ / н./ иск против ПК „Фар„ / н./ и РКС „Черноморие „ , с правно основание чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ вр. с чл. 646, ал. 3 ТЗ вр. с чл. 646, ал. 4, т. 2 ТЗ , като е обявено за недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността на ПК „Фар „ / н./ плащане от ПК „ Фар „ / н./ ,в полза на РКС „Черноморие” , на сума в размер на 73 752,09 лева ,чрез банков превод , извършен съгласно уговореното в т.1 б.”А” по договор з а покупко - продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 112, т.ІV, рег.№ 5645, дело № 638/2017 г. на Нотариус Г. Н. - РС Поморие. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила – непроизнасяне по всички наведени от ответника – касатор доводи / чл. 235 ал. 2 ГПК /, както и в противоречие със закона – чл. 646, ал. 2, т. 3 ТЗ, тъй като не е отчетено, че с извършеното плащане се погасява задължение към обезпечен кредитор, който при липсата му би подлежал на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ и следователно не се касае за действие, увреждащо кредиторите на несъстоятелния длъжник. Оспорва и извода на съда, че са налице предпоставките за приложението на чл. 646 ТЗ, ал. 3 вр. с ал.4 т.2, досежно релевантния за извършване на плащането период, спрямо подаването на молбата по чл. 625 ТЗ – ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

[my_relationships id="posts_to_pages" direction="from" mode="ul"]

Цитирано в

[my_relationships id="posts_to_pages" direction="to" mode="ul"]

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!