Определение №185/19.05.2021 по дело №1708/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 185

  гр. София 19.05.2021 година.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 19.05.2021 (деветнадесети май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Съдия: Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 1708 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е по реда на 257, ал. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1 от ГПК.

  С молба вх. № 32 542/18.03.2021 година С. А. Д. е поискал да бъде определен на съдията докладчик по гр. д. № 158/2019 година по описа на Софийския апелативен съд срок за насрочване на открито съдебно заседание, с призоваване на страните, за разглеждане на подадената от него срещу Административен съд София-град, искова молба с рег. № 5460/30.11.2016 година и с вх. № 155 709/02.12.2016 година.

  Разгледана по същество молбата на С. А. Д. е неоснователна поради следните съображения:

  С посочената по-горе искова молба с рег. № 5460/30.11.2016 година и с вх. № 155 709/02.12.2016 година С. А. Д. е предявил срещу Административен съд София-град иск с правно основание чл. 2б от ЗОДОВ за сумата от 50 000.00 лева, който е бил разгледан по същество и отхвърлен на първа инстанция с решение № 7928/27.11.2017 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, І-22 състав, постановено по гр. д. № 15 059/2016 година. Първоинстанционното решение е било предмет на инстанционен контрол, като е било потвърдено с решение № 2416/06.11.2019 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, постановено по гр. д. № 158/2019 година. Съдебното заседание, в което въззивният съд е приключил събирането на доказателствата и е обявил устните състезания за приключени е било проведено на 16.10.2019 година. С молби с вх. № 885/21.10.2019 година, с вх. № 19 339/23.10.2019 година и с вх. № 19 751/04.11.2019 година (подадени преди постановяването на въззивното решение) С. А. Д. е поискал поправка на протокола от посоченото съдебно заседание. Въз основа на тези молби е било насрочено съдебно заседание за 11.11.2020 година, в което същите са разгледани и направеното в тях искане е оставено без уважение. С. А. Д. е депозирал молба с вх. № 76 630/13.11.2020 година и молба с вх. № 30.12.2010 година, с които е поискал поправка на протокола от проведеното на 11.11.2020 година открито съдебно заседание. Наред с това е подал и молба с вх. № 76 985/23.11.2020 година, в която се съдържат оплаквания срещу решение № 2416/06.11.2019 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, постановено по гр. д. № 158/2019 година. С разпореждане от 12.01.2021 година въззивният съд е насрочил за 10.03.2021 година от 10.30 часа, открито съдебно заседание, в което да бъде разгледано искането за поправка на протокола от проведеното на 11.11.2020 година открито съдебно заседание. Впоследствие въззивният съд е преразгледал това свое действие като с разпореждане от 25.02.2021 година е приел, че искането за поправка на протокола от проведеното на 11.11.2020 година открито съдебно заседание е недопустимо, поради което е отменил разпореждането от 12.01.2021 година.

  С постановяване на въззивното решение № 2416/06.11.2019 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, постановено по гр. д. № 158/2019 година производството по повдигнатия от С. А. Д. с искова молба с рег. № 5460/30.11.2016 година и с вх. № 155 709/02.12.2016 година спор пред въззивната инстанция е приключило и за нея е налице забраната по чл. 246 от ГПК. Поради това съставът на Софийския апелативен съд не може да се произнася отново по този спор дори и в случаите когато впоследствие констатира, че решението му е неправилно или когато твърдения за това бъдат направени от една от страните. След постановяване на решението си съдът може да насрочи открито съдебно заседание за разглеждане на въпроси свързани с повдигнатия пред него спор само в изрично установените от закона случаи, каквито са тези по чл. 247, ал. 3, чл. 250, ал. 2, изр. 2 и чл. 251, ал. 4 от ГПК. В конкретния случай обаче не е налице нито една от посочените хипотези. Открито съдебно заседание пред съда постановил решението може да бъде насрочено след обявяването на същото и в случаите по чл. 151, ал. 4

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари