*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 182

  гр. София, 16.05.2022 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  2. ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров ч. гр. д. № 1807/2022 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 282, ал. 2 ГПК.

  Д. А. П. чрез пълномощник адв. Ц. е поискала да бъде спряно изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 176 от 01.02.2022 г. по гр. д. № 9673/2021 г. на Софийски градски съд (СГС), ГО, II-Е състав в частта, с която след частична отмяна на решение № 20102462 от 22.04.2021 г. по гр. д. № 33845/2020 г. на Софийски районен съд (СРС), II ГО, 177 състав молителката П. с ЕГН [ЕГН] е осъдена на основание чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 365 ЗЗД да заплати на „Итал – Текс“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] и седалище [населено място] сумата от 70 068. 91 лева, дължима съгласно т. 1.5 от спогодба от 19.10.2018 г., подписана от страните във връзка с прекратяване на трудово правоотношение, възникнало по силата на трудов договор № 589/31.10.2011 г., ведно със законната лихва върху присъдената сума от 12.11.2019 г. (датата на исковата молба) до изплащането й.

  Към молбата (с вх. № 28082 от 11.05.2022 г. по регистъра на СГС) е приложено гр. д. № 9673/2021 г. по описа на СГС, по което е постановено въззивното решение, чието спиране на изпълнението се иска, както и производството по гр. д. № 33845/2020 г. по описа на СРС, по което е постановено частично отмененото първоинстанционно решение по спора. Приложен е също екземпляр от платежно нареждане за внесена сума от 70 070 (седемдесет хиляди и седемдесет) лева по специалната сметка на ВКС, което обстоятелство е удостоверено от счетоводството на съда чрез извършената на 16.05.2022 г. справка, вкл. и че сумата е налична по сметката към тази дата. Сумата е внесена от трето лице – Й. В. Т. за задълженото лице и настоящ молител Д. А. П. (Т.) с ЕГН [ЕГН] (макар и с посочено в платежното нареждане различно фамилно име се касае за едно и също лице, предвид идентификацията му по ЕГН). Установява се също, че от последната е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари