Определение №181/05.05.2022 по дело №361/2022


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно наличието на правен интерес на едноличния собственик на капитала на търговско дружество да атакува като нищожна сключена между дружеството и трето лице сделка с предмет актив на дружеството.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на единадесети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева ч.т.дело № 361/2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на „Спешъл Пропъртис Лтд“, учредено и действащо съгласно законите на Република Сейшели, срещу определение № 78 от 13.01.2022 г. по ч.гр.д. № 3604//2021 г. на Апелативен съд София.

История на спора

Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

С определението, предмет на обжалване, състав на Апелативен съд София е потвърдил определение № 1006 от 02.11.2021 г. по т.д. № 1395//2021 г. на Софийски градски съд, с което е върната исковата молба на частния жалбоподател и е прекратено производството по делото като недопустимо, поради липса на правен интерес. За да постанови този резултат, въззивният състав е мотивирал, че наличието на процесуална легитимация на ищеца да предяви иск за нищожност на сделка, по която се явява трето лице, е обусловено от наличието на правен интерес, в случая обоснован от ищеца с накърняване на неговите имуществени права на дивидент и ликвидационен дял. И тъй като ищецът е и едноличен собственик на капитала на акционерното дружество, което е било декапитализирано вследствие на извършената продажба на процесния недвижим имот, неговите права биха били защитени ако същият предяви не косвен, а пряк иск, като по този начин адекватно защити имуществените си интереси, тъй като правна последица от прогласяване на нищожността на сделката, ще е запазване на отчужденото имущество в патримониума на дружеството - продавач. Доколкото, според състава, тъй разполага с друг път на защита на своите права, за него не съществува правен интерес от водене на прекратения иск.

Частната касационна жалба е допустима като подадена в срок, срещу подлежащо на обжалване, валидно въззивно определение.

Касационен въпрос

Разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК обвързва допускането до разглеждане частната касационна жалба с наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК. Формулирани са въпросите: „Има ли правен интерес едноличния собственик на капитала на търговско ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №16/08.01.2021 по дело №2401/2020 5
  Определение №16/08.01.2021 по дело №2401/2020
  Дали е налице правен интерес за акционер да предяви установителен иск за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, съставляващ основен актив на акционерното дружество, който договор е сключен от дружеството, в което е акционер, и дали това дава отражение върху имуществените права, инкорпорирани в акцията?
 • Решение
  Решение № 133 от 22.11.2011 г. по търг. д. № 17/2011 г.
  Налице ли е правен интерес за съдружник в дружество с ограничена отговорност да предяви установителен иск за прогласяване нищожност на договор за ипотека, сключен от дружеството, в което е съдружник, ако той счита, че с този договор се накърняват неговите членствени права?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №217/10.03.2017 по дело №2296/2015
  1.Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си? 2.Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице…
 • Решение
  Решение № 54 от 16.09.2013 г. по търг. д. № 710/2011 г.
  Налице ли е правен интерес от иска по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, предявен от лице, което не е страна по сделката, но е едноличен собственик на капитала на дружеството – продавач по нея?
 • Определение №60259/06.07.2021 по дело №1198/2021 6
  Определение №60259/06.07.2021 по дело №1198/2021
  В случаи на ликвидация на дружество, прекратено по реда на чл. 517, ал. 4 ГПК, има ли правен интерес кредиторът на съдружник в прекратеното дружество, да предяви искове за недействителност на договори, сключени от ликвидатора на прекратеното дружество?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари