Разпореждане №181/08.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 181

  София, 08.10.2021 година

  ЛАДА ПАУНОВА – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах изпратеното ЧНД № 1788/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, постъпило с вх. № 606323/01.10.2021 г. по описа на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  Пред Окръжен съд – Хасково е било образувано ЧНД № 474/2021г. по постъпило удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, с издаваща държава Република Австрия. С протоколно определение № 190/13.08.2021г. по ЧНД № 474/2021г. Окръжен съд – Хасково е направил преценка относно липса на компетентност да разгледа делото съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС, прекратил е съдебното производство и е изпратил делото по компетентност на Окръжен съд – Пловдив.

  Пред Окръжен съд – Пловдив по реда на чл. 32, вр. чл. 16 ЗПИИРКОРНФС е било образувано ЧНД № 1788/2021г., като с протоколно определение № 689/28.09.2021г., постановено по същото дело, съдът е приел, че не е териториално компетентен да го разгледа, съобразно изискването на чл. 31, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС, поради което е прекратил съдебното производство по ЧНД № 1788/2021г. и е повдигнал спор за подсъдност пред ВКС. Цитираното протоколно определение е подписано с квалифициран електронен подпис от членовете на съдебния състав, заверено е от секретар, като „Вярно с електронно подписания оригинал“, но не е подписано с поставени върху хартиения носител саморъчни подписи.

  Това определение не може да послужи като основание за образуване на производство пред ВКС по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК, поради следните съображения:

  Удостоверението по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета е постъпило в Окръжен съд – Хасково по имейл и ЧНД № 474/2021г. е било образувано на хартиен носител. Всички налични по делото материали са на хартиен носител, включително постановените определения на съда, на които са положени саморъчните подписи на членовете на съдебния състав.

  В Окръжен съд – Пловдив на хартиен носител е постъпило придружителното писмо от Окръжен съд – Хасково с изх. № 1528/16.08.2021г. по описа на последния, с което в съда е внесено прекратеното ЧНД № 474/2021г. по описа на Окръжен съд – Хасково. То е прието при завеждането му в регистратурата на съда чрез поставяне на щемпел върху придружителното писмо и също така с поставяне на щемпел е образувано. По делото няма данни иницииращият производството пред Окръжен съд – Пловдив документ да е изготвен като електронен документ в електронна среда.

  След като са материализирани на хартиен носител, а не са в електронна среда, всички съдопроизводствени действия, включително и съдебните актове следва да бъдат постановени на хартиен носител и да носят и саморъчните подписи на авторите. По дела, които са образувани и се водят ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари