Определение №181/22.04.2021 по дело №3548/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 181

  гр. София, 22.04.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на първи февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 3548/2020 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД, представлявано от управителя Вангел Ценов, чрез адв. Т. Костова от АК – София, срещу въззивното решение № 366 от 11.02.2020 год. по в. гр. д. № 2073/2017 год. на Апелативен съд – София. С него се потвърждава решение № 147 от 10.01.2017 год. по гр. д. № 6012/2015 год. на Софийски градски съд в обжалваната му част, с която е отхвърлен предявеният от „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД срещу „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението върху движима вещ – употребявана инсталация за обработка на метални отпадъци „Maxi Schreder“, модел „Drake 2000 – 12 hammers“, с инвентарен № 2071-47, с подробно описание на включените системи.

  В касационната жалба се релевират касационните отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК, като се моли за отмяна на въззивното решение и постановяване на решение по същество на спора, с което да бъде уважен предявеният ревандикационен иск.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по поставените в нея правни въпроси, които счита за разрешени в противоречие с практиката на ВКС. Отделно от това се позовава на „очевидна неправилност“ на въззивното решение по смисъла на чл. 280, ал. 2 предл. 3 ГПК.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД /с предишно наименование „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД/, чрез адв. Ант. Николова от АК - Пловдив, в който се оспорва наличието на релевираните основания за допускане на касационно обжалване, както и се излагат аргументи за неоснователност на касационната жалба. Претендира сторените пред настоящата инстанция разноски за адвокатска защита.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, при проверка на допустимостта на постъпилата касационна жалба, констатира следното:

  Касационната жалба е недопустима като подадена извън законоустановения срок за касационно обжалване. Съгласно на чл. 283 ГПК касационната жалба се подава в едномесечен срок от връчване на въззивното решение на страната. С разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 год., и за преодоляване на последиците /обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 год., в сила от 13.03.2020 год./ е въведено специално основание за спиране на процесуалните срокове по съдебни производства. Настоящото гражданско производство попада в обхвата на приложното поле на тази разпоредба, доколкото не е включено в списъка на изключените производства, приложен към цитирания закон. С параграф 13 ПЗР на ЗИД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари