Определение №181/17.05.2021 по дело №1710/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 181

  гр.София, 17.05.2021г.

  в и м е т о н а н а р о д а

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: зоя атанасова

  геника михайлова

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 1710 описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано по жалба на М. К. С. срещу разпореждане №100316/12.04.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. по описа на Бургаски апелативен съд.

  Жалбоподателят М. К. С. поддържа, че обжалваното разпореждане е неправилно, моли да бъде отменено и да бъде разгледана по същество частната й жалба.

  Върховният касационен съд на Република България, състав на четвърто г.о., приема следното:

  С определение от 28.01.2020г. по ч.гр.д.№1587/2019г. ОС Бургас е освободил М. К. от задължението и да внесе държавна такса по делото и е оставила без уважение искането и по чл.95 ГПК за предоставяне на правна помощ.

  Това определение е обжалвано с частна жалба вх.№263270/15.10.2020г. на М. К. в частта му, относно отказа да и бъде предоставена правна помощ. Тази частна жалба е била върната с разпореждане от 27.10.2020г. на ОС Бургас и с определение от 06.10.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. АС Бургас го е потвърдил. И това определение е било обжалвано от М. К., като с разпореждане от 26.02.2021г. по гр.д.№502/2020г. АС Бургас е върнал частната жалба. С частна жалба вх.№101978/09.03.2021г. М. К. е обжалвала разпореждането.

  С определение от 16.03.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. ОС Бургас е оставил без разглеждане молба на М. К. за предоставяне правна помощ за изготвяне на частна жалба срещу разпореждането от 26.02.2021г. по гр.д.№502/2020г. АС Бургас, тъй като същото вече е било обжалвано с частната жалба вх.№101978/09.03.2021г.

  С разпореждане от 12.04.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. АС Бургас е върнал частната жалба на М. К. вх.№102559/06.04.2021г. против определението от 16.03.2021г. на основание чл.275, ал.2, вр.чл.262, ал.2, т.1 ГПК.

  С частна жалба вх.№102920/27.04.2021г. М. К. е обжалвала разпореждането от 12.04.2021г. поддържайки, че същото е неправилно.

  Настоящият състав намира, че частната жалба е неоснователна.

  В обжалваното разпореждане е прието, с позоваване на закона , че частната жалба е подадена извън предвидения от закона седмичен срок. Установява се по делото, че обжалваното от М. К. определение от 16.03.2021г. и е било съобщено на 19.03.2021г., а частната жалба е постъпила в съда на 06.04.2021г.

  Ето защо с обжалваното разпореждане правилно е прието, че срокът по чл.275, ал.1 ГПК за извършване на това процесуално действие е изтекъл на 26.03.2021г. и при спазване разпоредбите на чл.275, ал.2, вр.чл.262, ал.2, т.1 ГПК съдът е върнал частната касационна жалба, поради което обжалваният акт следва да бъде потвърден.

  Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд на Република България, Гражданска колегия, четвърто отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 12.04.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. АС Бургас за връщане частната жалба вх.№102559/06.04.2021г.на М. К. С. против определение от 16.03.2021г. по ч.гр.д.№502/2020г. на АС Бургас, с което е оставена без разглеждане молба на М. К. за предоставяне правна помощ за изготвяне на частна жалба срещу разпореждане от 26.02.2021г.по същото дело.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари