Определение №180/25.03.2020 по дело №2822/2017

Спорът е разрешен с Решение №60155/14.12.2021 по дело №2822/2017

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл.59,ал.5 ЗБН за преценката за относителната недействителност на прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на разпоредбата на чл.59,ал.5 ЗБН с пар.9 от ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2014г.?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Емил Марков

ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Петрова, Деси Добрева

като изслуша докладваното от съдия Петрова т.д. № 2822 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл.288 ГПК във вр. с пар.74 ПЗР на ЗИД на ГПК ДВ бр.86/2017г., образувано по касационна жалба на синдиците на „КТБ“АД/н/ против Решение № 1505 от 29.06.2017г. по в.т.д.№ 978/2017г. на САС, ТО, 6 състав, с което след отмяна на решението по т.д.№ 2016/2016г. на СГС, е отхвърлен иск с правно основание чл.59,ал.5 ЗБН, предявен от синдиците на банката срещу „Черно море 2001”АД, за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на „КТБ“АД/н/, извършеното с изявление вх.№ 10470 от 03.11.2014г. от ответника „Черно море 2001“АД, [населено място] прихващане на придобитите по договор за цесия от 31.10.2014г. с цедент В. С. Д. вземания по договор за безсрочен депозит № 8021/26.04.2005г. в общ размер на 360 000лв. със задължения на „Черно море- 2001“АД към банката по договор за кредит от 24.01.2007г., освен в частта за сумите, които ответникът би получил при разпределение на осребреното имущество.

С Определение№ 181 от 17.07.2018г. производството по делото е спряно до приключване на конституционно дело № 11/2018г. на Конституционния съд на Република България. С Определение № 111 от 10.06.2019г. производството е възобновено и отново е спряно до приключване на тълкувателно дело № 1/2019г. на ОСТК на ВКС. С оглед постановяването на тълкувателно решение, са налице предпоставките за възобновяване на настоящото производство.

Мотиви

С касационната жалба се иска отмяна на решението като неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Оспорва се правилността на извода, че приложима по отношение на правото да се иска обявяване на относителната недействителност на прихващането е законовата норма, действала към момента на извършване на компенсацията. Без да се оспорва правилността на извода на САС, че нормата на чл.59,ал.5 ЗБН е материалноправна, касаторът акцентира на тезата, че приложима по отношение на правото да се иска обявяване на относителната недействителност на прихващането, е законовата норма, действаща към момента на възникването на това потестативно право.

В писмен отговор насрещната страна „Черно море 2001“АД оспорва наличието на предпоставките за допускане на обжалването поради необосноваване от касатора на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари