Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Относно приложението на установената в чл. 10а ЗН презумпция в хипотезата на приети противоречиви заключения на вещите лица относно момента на настъпване на смъртта, медицинските критерии и редът за нейното установяване.

2. За правомощията на съда по чл. 5 и пар. 3 ПЗР към КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на първи ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като изслуша докладваното от съдията Николова гр. дело № 2642/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. Е. Х. от [населено място], представлявана от адв. Е. Ф., срещу въззивното решение № 294 от 10.02.2021 год., постановено по в. гр. д. № 2298/2020 год. по описа на Окръжен съд – Варна. С него се отменя първоинстанционното решение № 2422 от 17.06.2020 год. по гр. д. № 11308/2019 год. на Районен съд – Варна и вместо това е прието, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 5 ЗН и чл. 9 ЗН, за установено между страните С. А. Ш. и Е. Е. Х., че последната не е наследник по закон на Р. Ф. Ж., починала на 08.07.2012 год.

В касационната жалба се поддържа, че решението е недопустимо, неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалния закон и при нарушение на процесуалните правила, което налага неговата отмяна. Отделно от това се правят оплаквания за противоречие на решението с правото на ЕС и установените стандарти и практика на ЕСПЧ по приложението на ЕКЗПЧОС. В тази връзка се иска обезсилване на постановените решения по предмета на спора, респ. отмяна на въззивното решение и оставяне в сила на първоинстанционното, с което е отхвърлен предявеният от С. А. Ш. отрицателен установителен иск. Касаторката претендира присъждане на разноски за всички инстанции.

В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторката развива доводи за вероятна недопустимост на въззивното решение по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК. В тази връзка сочи, че: съдът е разгледал непредявен иск и при грешно определена правна квалификация; решението е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 100 от 02.03.2011 г. по гр. д. № 1820/2009 г.
  Относно надлежните доказателства за установяване на наследниците по закон на даден наследодател; и относно правомощията на съда при отказ на страната, поискала назначаването на експертиза, да внесе разноските за възнаграждение на вещото лице.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №93/20.10.2020 по дело №136/2020
  Представлява ли удостоверението за наследници, издадено от компетентен орган, в упражняване на удостоверителната му функция, по установените форма и ред, официален свидетелстващ документ, притежаващ обвързваща съда материална доказателствена сила?
 • Решение
  Решение № 446 от 06.01.2011 г. по гр. д. № 475/2009 г.
  Тежестта на доказване не е задължение да се представят доказателства. Въпросът за доказателствената тежест е въпрос за последиците от недоказването, а доказателствената тежест се състои в правото и задължението на съда да приеме за ненастъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Общото правило за разпределение на доказателствената…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/06.04.2020 по дело №3804/2019
  За правомощията на съда по чл. 5 КРБ и пар. 3 ПЗР КРБ да установява противоречието на закона с Конституцията и правото на Европейския съюз; длъжен ли е съдът да следи служебно за силата на пресъдено нещо на решенията на Конституционния съд, с които е обявена противокноституционността на закон и…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение
  Решение № 19 от 02.02.2011 г. по гр. д. № 1788/2009 г.
  За реда, по който се констатира недостойнството за наследяване.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари