*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 18

  София 16.02.2022г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  ТАНЯ ОРЕШАРОВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева,

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 2491 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.303 ал.1 т.1 от ГПК.

  Образувано е въз основа подадена молба с вх.№ 260689 от 20.01.2021г. от Д. В. В. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила на 12.01.2021г. решение № 117 от 11.03.2019г. по гр.д. № 1065/2018г. на Районен съд Кърджали, с което е обявен за окончателен предварителен договор от 29.01.2014г. за учредяване на право на строеж и прехвърляне на собственост върху поземлен имот срещу изграждане на обекти в предвиждаща се по КЗСП жилищна сграда, сключен между Д. В. В. и „Балканстрой-инженеринг“ ООД [населено място], представлявано от управителя Д. И. А., по силата на който е прехвърлена на приемателя собствеността върху 3/4ид.ч.от ПИ с идентификатор №40909.112.296 по КККР на [населено място], с административен адрес: [населено място],[жк], [улица], с площ от 974кв.м.,, като приемателят „Балканстрой-инженеринг“ ООД е изпълнил насрещните престации и са присъдени разноски.

  Молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК, поради наличие на следните твърдени от молителката като нови доказателства и обстоятелства: Вещото лице, назначено в хода на първоинстанционното производство, е изготвило заключението си въз основа на строителна документация, до която молителката е нямала достъп. В началото на м.ХІ.2020г. /т.е. в хода на касационното производство по делото/, тя узнала, че е била представлявана от непознато от нея лице „при входиране на всички строителни книжа в [община], АГКК и други институции, включително и при изменения на проекта, касаещ сградата“. Впоследствие /без да посочва кога/ се е снабдила с пълномощно от 15.01.2014г., с рег.№ 766 на нотариус К.Д., с което управителят на ответната страна „Балканстрой-инженеринг“ ООД е упълномощил трето лице И. С. А. да извършва конкретно посочени в него действия. Според молителката, въз основа на това упълномощаване /по което тя не е страна/, са били разписани от нейно име всички изменения на проектите, без нейно знание и съгласие, а именно: инвестиционен проект от 9.06.2015г. и от 20.10.2015г., заявление вх.№ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари