Решение №18/11.06.2021 по дело №1446/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №406/02.11.2020 по дело №1446/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, и да изложи убедителни мотиви защо приема за доказани или недоказани определени спорни обстоятелства, за изясняването на които са били необходими специални знания.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 1446/2020 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

С определение № 406 от 02.11.2020 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 1487 от 11.12.2019 г. по в.гр.д. № 1546/2019 г. на Варненския окръжен съд. С него е потвърдено решение № 2523 от 07.06.2019 г. по гр.д. № 2459/2018 г. на Варненския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от К. Т. Й. против Ц. И. С. и С. В. С. иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответниците да преустановят действията си, с които нарушават правото на собственост на ищеца върху УПИ ... в кв. ... по ПУП на [населено място], общ. А., с площ 483 кв.м, като премахнат незаконно изградената сграда, с която навлизат в имота му.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса за задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, и да изложи убедителни мотиви защо приема за доказани или недоказани определени спорни обстоятелства, за изясняването на които са били необходими специални знания.

Жалбоподателят К. Й. поддържа, че въззивното решение е неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.

Ответниците по касация Ц. И. С. и С. В. С. изразяват становище, че касационната жалба е неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

От фактическа страна по делото е установено, че през 2004 г. жалбоподателят К. Й. е закупил 1/2 ид. част от УПИ ..., .... в кв. ... по плана на [населено място], общ. А.. Другата 1/2 ид. част от този имот е закупена през 2005 г. от В. Д. Р.. По искане на съсобствениците през 2005 г. е одобрено изменение на действащия план относно съсобствения имот, като са обособени два нови УПИ: УПИ ... и УПИ ..., съобразно представен от тях проект за ПУП-ПРЗ. С договор за доброволна делба от 29.03.2006 г. В. Р. и К. Й. си поделили съсобствените имоти. В. Р. е получила в дял УПИ ... с площ 483 кв.м, а К. Й.-УПИ ... с площ 483 кв.м. С договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт № ... г. В. Р. продала на М. Г. К. получения при делбата УПИ ... На 05.02.2009 г. на името на М. К. е издадено разрешение за строеж за построяване в УПИ ... на жилищна сграда със застроена площ 124 кв.м. С протокол за определяне на строителна линия местоположението на сградата е определено на регулационната линия с УПИ ... в съответствие с одобрения ПУП–ПРЗ, предвиждащ свързано застрояване. През 2015 г. М. К. продала на ответницата Ц. С. УПИ ... заедно с всички подобрения и насаждения в имота. Установено е по делото, че жилищната сграда е изградена до степен груб строеж.

Твърдението на жалбоподателя К. Й., ищец по иска с правно основание чл. 109 ЗС, е било, че сградата навлиза в собствения му имот и с това се нарушава и ограничава правото му на собственост.

Назначената по делото съдебно-техническа експертиза, изпълнена от в.л. В. У., е дала заключение, че сградата е изградена на регулационната граница между имота на ищеца и на ответниците, и не

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари