*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ

  НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

  гр.София, бул. „Витоша”, № 2, Съдебна палата.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 179

  София, 07.10.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение във ВКС, като проверих частната жалба от М. Л. М., постъпила с вх.№606478/06.10.2021 г. на ВКС срещу определение №62 от 15.09.2021 г., постановено по в.ч.н.д. №191/2021 г. по описа на Окръжен съд-гр.Видин,

  УСТАНОВИХ:

  Постъпилата жалба съдържа искане за отмяна на посоченото по-горе определение, с което на основание чл. 351, ал. 5 от НПК е върната подадена жалба до ВКС, с която се обжалва определение № 49 от 09.08.2021г. на ОС-гр.Видин. С това определение е било потвърдено първоинстанционно определение № 238 от 13.05.2021г., по н.о.х.д.№ 1072/2020г. на Районен съд-гр.Видин, с което М. Л. М., в качеството му на подсъдим за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК, в производство по чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК по същото дело е осъден да заплати на Националното бюро за правна помощ-София сумата от 300/триста/ лева, като тази сума е била изплатена от бюрото на адвокат М. Г. относно предоставена на подсъдимия правна помощ по делото.

  Посочената жалба не може да инициира образуване на производство пред Върховния касационен съд, поради следните съображения:

  Компетентен да се произнесе по разноските, ако това не е сторено с присъдата, е съответният първоинстанционен съд по реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК. Тези съдебни актове се контролират от въззивен съд по реда на Глава Двадесет и втора. Произнасянето на въззивния съд е съдебен акт, който е окончателен и по отношение на който са изчерпани възможностите за инстанционен контрол. В конкретния случай липсва законоустановен ред за обжалване пред ВКС и въззивната инстанция неправилно е върнала частната жалба.

  Връщането на жалбата като недопустима от Окръжен съд - Видин не подлежи на обжалване по реда на чл. 351, ал. 6 от НПК. Посочената норма е неприложима по отношение на подадената жалба пред ВКС от М. М. срещу определение № 62/15.2021г., тъй като жалбата, която е върната, е подадена срещу влязъл в сила съдебен акт (определение № 49 от 09.08.2021г., в сила от същата дата).

  Процедурата по чл. 351, ал. 6 от НПК е приложима към жалби срещу актове на въззивния съд, предвидени в чл. 346 от НПК и такива, които не подлежат на разглеждане по касационен ред, като във втората хипотеза се включват само онези актове, които са постановени по реда на Глава Двадесет и първа от НПК. По отношение на жалби срещу такива актове би могъл да съществува спор относно допустимостта на касационната проверка, поради което е и предвидена гаранцията на чл. 351, ал. 6 от НПК. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари